< >

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Presidium

  • Jan-Olof Bohlin (M), ordförande
  • Sven-Olof Ask (M), 1:e vice ordförande
  • Jessica Bredenberg (S), 2:e vice ordförande

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Ledamöter                             

Ersättare

Fredrik Nordström                  

Camilla Skog

Jessica Bredenberg 

Björn Salgren

Håkan Ehn

Kristina Adolfsson

Josefine Thimberg

Per-Åke Pettersson

Michael Karlsson

Thérèse Klevvall-Ingvarsson

Therese Kristainsson     

Martin Thorildsson

Benny Johansson                     

Maarit Carrington

Ulla Hellberg    


Peter Holm


Anna Helgesson


Sune Johansson


Laila Skantz


Daniel Andersson


Moderaterna

Ledamöter

Ersättare

Ylva Pettersson

Vlora Shabani

Charlotte Nordström

Arvid Holm

Lotta Grönlund Plöen

Görel Wånelid     

Sven-Olof Ask

Inger Jansson

Thomas Karlsson

Lennart Lundh

Patrik Grönlund

Sten Catoni

Rolf Källman

Carina Ahlström

Jan-Olof Bohlin


Ewa Karlsson


Johan Hjertén


Richard Pettersson


Glenn Frost


Jonas Ahlström


Sverigedemokraterna

Ledamöter

Ersättare

Oscar Ternström

Anders Ek

Ove Berlin

Jan Walander

Sammy Almedal         

Britt-Mari Johansson

Silvia Persson

Marco Krans

Rebecca Karlsson


Oscar Öberg


Therese Holm


Centerpartiet

Ledamöter

Ersättare

Gunilla Druve Jansson

Håkan Gustafsson

Lars Berg

Klas-Åke Jansson

Suzanne Johansson


Birgit Bjelkengren


Vänsterpartiet

Ledamöter

Ersättare      

Martin Johansson

Bo Karlsson

Bille Karlsson

Susanne Staf

Johnny Edvinsson


Miljöpartiet de gröna

Ledamöter

Ersättare                      

Magnus Gunnarsson

Lasse Hagström

Margareta Ljunggren Demegård

Gun Barrljung

Kristdemokraterna

Ledamöter               

Ersättare

Tanjo Andersson

Annelie Holmgren

Mikael Börjesson

Zimon Brohede

Liberalerna

Ledamot                       

  Ersättare

Ingrid Kvarnlöf

Karin Schmidt


Jan-Erik Augustsson


Denna sida uppdaterades 2020-03-18

Dela: