Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Vilanområdet

Beskrivning

Politiken beslutade att 1,5 miljoner kronor ska investeras i åtgärder kring Vilanområdet.

Planavdelningen fick i form av ett gestaltningsuppdrag ansvaret att utreda hur Vilanområdet kan förbättras och uppdraget att ta fram konkreta förslag hur detta kan genomföras.

Förslaget är att tillgängligheten för såväl gående och cyklister ska förbättras genom bland annat bättre belysning samt säkrare och tydligare gång- och cykelvägar.

Tryggheten och tydligheten ska förbättras så att fler kan känna att välja ett hållbart trafikslag är ett närliggande alternativ.

Vidare föreslår planavdelningen att det ska anläggas en central plats som kan fungera som en attraktiv mötespunkt somkan locka fler till Vilanområdet. Läs mer

Tidplan

Start för omgestaltning av torgyta sommaren 2018.

Denna sida uppdaterades 2019-12-03

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.