Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Hållbart yrkesliv

Projektperiod

Tvåårigt projekt, 2016-2017

Syfte

  • Utforska och utveckla arbetsformer i samverkan mellan offentlig sektor och privata näringslivet
  • Medvetandegöra kommunens roll som både arbetsgivare och välfärdsproducent i relation till sjuktalen
  • Utforska och utveckla arbetsformer för direkta insatser kring den sjuke
  •  Sprida kunskap och dela erfarenheter kring förebyggande arbete och rehabilitering

Mål

Att minska sjukpenningtalen i Skara kommun som arbetsgivare och geografiskt område.

Deltagande parter

Skara kommun, Försäkringskassan, Närhälsan, Vilans vårdcentral och Arbetsförmedlingen.

Beskrivning av nuläget

Det är höga sjukpenningtal i Skara. Både för dem som är anställda av offentliga sektorn och det privata näringslivet. De som är sjukskrivna jobbar främst inom så kallade kontaktyrken exempelvis lärare, socionom och vårdbiträde. Inom de yrkena jobbar främst kvinnor. De flesta som är sjukskrivna har anställning. De är sjukskrivna för psykiska besvär och besvär med skelett och muskler.

Projektlogg/tidsplan

2016-04-18 Pressmeddelande om projektstart
2016-04-29 Föreläsning Åsa Kadowaki
2016-05-27 Föreläsning Åsa Kadowaki
2016-06-14 Workshop
2016-11-24 Start för nätverksfrukostar
2016-12-16 Hälsofrämjande ledarskap
2017-01-27 Sjukskrivningsprocessen - hur går den till?
2017-03-09 Ja till arbetsglädje
2017-04-20 Hur får man ihop sitt livspussel?
2017-06-02 Vad är sjukdom och vad är arbetsrelaterat?
2017-08-25 Vardagsrevidering
2017-09-22 Lycka på fullt allvar
2017-09-25 Håller vi på att förvandla livet itll en sjukdom? 
(4 tillfällen, se inbjudan)
2017-10-16 Dra åt samma håll (2 tillfällen, se inbjudan)
2017-10-26 Konflikthantering
2017-11-10 Guide till hållbart yrkesliv i Skara
2017-11-17 Mat & rörelseglädje
2017-11-29 Ja till arbetsglädje


Denna sida uppdaterades 2017-07-31

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.