Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Ombyggnad av Stationsplatsen

Det finns planer på att rusta upp och förfina området framför stationshuset. Tanken är att omvandla en otrygg och oattraktiv plats till ett område där människor trivs och vill vistas.

Ombyggnaden ingår både i Skara kommuns gestaltningsprogram men också i planprogrammet för hela stationsområdet.

Stationsområdet omtalas ofta som en av Skaras otryggaste platser. Hela området uppfattas som ödsligt och ovårdat. Den stadsomvandling som kommer att ske under de närmaste åren omfattar en omgestaltning av busstorget, Björndammen samt nybyggnation av bostäder.

Att skapa väl utformade miljöer har tydlig påverkan på trygghet och viljan att uppehålla sig på platsen. Det ger i sin tur positiva effekter både för handel och och fastighetsvärden.

Området ska gå från att vara en parkeringsplats till att bli en mötesplats

Målet är att Stationsplatsen ska bli en stark och attraktiv plats i centrala Skara där resenärer, handel, besökare och boende kan vistas och känna sig trygga och stolta över sin stad. Stationsplatsen ska vara tillgänglig för gående, cyklister men även för bilister. Det kommer i första hand att bli en plats för människor och inte bilar. Med fler människor i rörelse till fots i staden ökar även känslan av trygghet och fler spontana möten uppstår, något som stärker Skaras identitet.

Parkmiljön runt Björndammen kommer behållas och en ny torgyta med plantering och nya sittytor skapas. Hållplatsen för stadsbussen kommer att flyttas till andra sidan stationshuset, och diskussioner pågår om hållplats utanför ICA Munken. Parkeringsplatserna i mitten av torget försvinner, medan korttidsparkering längs gatan runt torget blir fler. På så sätt försvinner barriären av parkerade bilar, fri sikt och ytor för gående skapas. Samtidigt finns möjligheten för att släppa av och hämta upp resenärer med bil samt utföra ärenden.


Denna sida uppdaterades 2019-01-25

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.