Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Strategi, program och planer

Skara kommun vill möjliggöra ett gott liv åt alla invånare, både idag och på längre sikt. Det är det främsta målet för kommunens verksamheter. I Skara vision 2025 finns fyra områden som kommunen särskilt jobbar mot för att nå målet. Till dessa finns ett antal strategier kopplade.

Visionens fyra områden är Självklart hållbart, Livsstilen som konkurrenskraft, Vi främjar entreprenörskapet och I Skara är vi stolta. Mål för de fyra fokusområdena finns i de olika strategierna, som är avstämda mot visionen.

Beslutade strategier

Strategierna berör frågor som är viktiga för samhällsbygget och där vi behöver klargöra riktningen framåt. De har tagits fram genom samråd eller dialogmöten och varit ute på remiss hos berörda som har fått tycka till om innehållet.

  • Bostadsförsörjningsprogram 2016-2018
  • Cykelstrategi 2016 -
  • Folkhälsostrategi 2014-2018
  • Landsbygdsstrategi 2016-2020
  • Näringslivsstrategi 2016-2020
  • Va-policy och VA-plan 2016 -
  • Integrationsstrategi 2017-2020
  • Strategi för ökad internationalisering 2017-
  • Miljöstrategi 2017-2025

Planer

Planerna avser oftast målen och inriktningen för en verksamhet eller en förvaltning.

  • Biblioteksplan 2019-2022

Denna sida uppdaterades 2019-09-16

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.