Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Landsbygdsstrategi

Giltig 2016-2020

Strategin har tagits fram för att visa på hela kommunens betydelse för framtiden – relationen mellan staden, landet och mitt emellan. Strategins syfte är att sätta upp mål för de utvecklingsinsatser som behövs specifikt på landsbygden.

Mål för landsbygdsutvecklingen i Skara kommun

  • Arbeta för att alla övergripande kommunala beslut är landsbygdssäkrade.
  • Främja ett öppet samhälle där mångfalden välkomnas på landsbygden och där kvinnor och män, gamla som unga, oavsett härkomst har likvärdiga förutsättningar att bo, verka och leva och samma möjligheter till utveckling och ett rikt liv.
  • Att politiker och tjänstemän har väl fungerande och regelbundna kontakter med allmänheten och aktörerna på landsbygden.
  • Uppmuntra och möjliggöra för byggnation av olika boendeformer på landsbygden.
  • Stärka positionen som centrum för utbildning- och utvecklingsinsatser för de gröna näringarna
  • Värna om ett rikt varierat landskap och en ökad biologisk mångfald.
  • Tydliggöra de lokala ekosystemtjänsternas värde i kommunens fortsatta utveckling.
  • Invånare och besökare ska ha tillgång till så konkurrenskraftiga digitala tjänster som möjligt, samt att 90 % av hushållen i Skara kommun har tillgång till/ska kunna beställa bredband med en kapacitet om minst 100 Mbits/s år 2020. 
  • Arbeta för att kvinnor och män, pojkar och flickor som bor på landsbygden kan resa hållbart genom ökad tillgänglighet till kollektivtrafik och ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för cyklister.
  • Den kommunala vägplanen hålls uppdaterad och ligger till grund för dialog och åtgärder i Skara kommun.

Denna sida uppdaterades 2019-09-18

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.