Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Miljöstrategi

Giltig 2017-2025

Våra barnbarn och barnbarnsbarn ska inte behöva lösa miljöproblem efter oss. Det ska vi göra här och nu. I Skara och i andra kommuner. Det har riksdagen bestämt.

Skara kommun har en tydlig miljöstrategi och en miljöhandlingsplan för allt från saneringsarbete till bättre vattenkvalitet och avfallshantering.

Miljöstrategin 2017-2025 har sin grund i nationell miljölagstiftning och målen bryts sedan ned till regional och lokal nivå. Strategin ska vara ett stöd för politiska prioriteringar och politiska beslut om insatser på miljöområdet. En tydlig struktur med lokala miljömål ska underlätta miljö- och hållbarhetsarbetet för kommunens verksamheter.

Fokusområden

Kärnan i strategin är de lokala miljömålen och sex olika fokusområden. Generationsmålet är tydligt. Vi ska inte lämna någon miljöskuld till våra barn och barnbarn.

Det handlar om sex olika fokusområden och åtgärder inom dem

  • Minskad energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser
  • Minskade utsläpp från persontransporter samt fler som väljer cykel, gång eller kollektivtrafik
  • Hållbar bebyggd miljö i hela kommunen
  • Minimerad risk för allvarlig skada på människors hälsa och natur
  • Värdefulla natur-, vatten- och kulturmiljöer bevara och förvaltas väl
  • Välja varor, kemikalier och byggmaterial med låg negativ miljöpåverkan

Denna sida uppdaterades 2017-10-09

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.