Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Strategier

Skara kommun vill möjliggöra ett gott liv åt alla invånare, både idag och på längre sikt. Det är det främsta målet för kommunens verksamheter. I Skara vision 2025 finns fyra områden som kommunen särskilt jobbar mot för att nå målet. Till dessa finns ett antal strategier kopplade.

Visionens fyra områden är Självklart hållbart, Livsstilen som konkurrenskraft, Vi främjar entreprenörskapet och I Skara är vi stolta. Mål för de fyra fokusområdena finns i de olika strategierna, som är avstämda mot visionen.

Beslutade strategier

Strategierna berör frågor som är viktiga för samhällsbygget och där vi behöver klargöra riktningen framåt. De har tagits fram genom samråd eller dialogmöten och varit ute på remiss hos berörda som har fått tycka till om innehållet.

  • Bostadsförsörjningsprogram 2016-2018
  • Cykelstrategi 2016 -
  • Landsbygdsstrategi 2016-2020
  • Näringslivsstrategi 2016-2020
  • Va-policy och VA-plan 2016 -
  • Integrationsstrategi 2017-2020.

Strategier under framtagning

  • Internationell strategi
  • Miljöstrategi

 

Denna sida uppdaterades 2017-02-20

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram