Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Tillsyn

Tillsyn är samhällets sätt att kontrollera att du uppfyller de krav som samhället ställer på dig som fastighetsägare och verksamhetsutövare. Räddningstjänsten gör framförallt tillsyn enligt två lagstiftningar, Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Räddningstjänsten genomför ca 75 tillsyner per år. Av dessa är det 55 - 60 som görs enligt Lagen om skydd mot olyckor och 15 - 20 som görs enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Övriga kontroller

Utöver tillsynerna gör vi även besiktningar och avsyningar av anläggningar med hänvisning till ovanstående lagstiftningar. En annan viktig kontroll är de efterbesiktningar vi genomför när vi upptäcker allvarliga brister.

Sanktioner

Vi vill få dig som fastighetsägare och/eller verksamhetsutövare att förstå varför du ska genomföra en ibland kostsam åtgärd är viktigt för oss.

Lyckas vi inte komma överens har vi ett antal sanktioner vi kan använda oss av:

  • Räddningstjänsten kan skriva ett föreläggande om att du ska åtgärda bristerna. Vi kan till och med åtgärda bristerna på din bekostnad.
  • Räddningstjänsten kan skriva ett föreläggande som förenas med vite, det vill säga ett vite (böter) motsvarande kostnaden för åtgärden. Detta beslut fattas av räddningsnämnden.
  • Räddningstjänsten kan förbjuda verksamhet i fastigheten tills dess att bristerna är åtgärdade.

Det är sällsynt att ett ärende går till föreläggande, vite och förbud men räddningstjänsten har ett antal fall varje år där vi går vidare från tillsynsprotokollet.

Dina rättigheter

Om du anser att det är fel eller har att det ställts orimliga krav är det i första hand tillsyndsförättaren du ska vända dig till. Ställ frågor, kom med motförslag så kanske vi kan lösa problemen tillsammans. Misslyckas vi kan du alltid överklaga ett föreläggande till länsstyrelsen. Då skriver du till Länsstyrelsen men lämnar in det till räddningstjänsten.

Detta kan låta krångligt men kom till Räddningstjänsten så hjälper vi dig med ditt överklagande.

Denna sida uppdaterades 2014-11-11

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.