Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Utbildningar - skydd mot olyckor

Med rätt utbildning har du möjlighet att snabbt och effektivt ingripa mot oönskade händelser i din närhet. Räddningstjänsten Skara - Götene kan erbjuda utbildning till företag, skolor och allmänheten.

Bamses brandskola

Hjärt- och lungräddning HLR

Självskydd - brand

Heta arbeten

Bamses brandskola

Bamses brandskola är en pedagogisk serietidning och arbetsbok där barn kan lösa olika uppgifter som ger dem en chans att rädda sig själva och andra vid en brand. Vi vill att alla förskolebarn i Skara och Götene ska få arbetsboken Bamses brandskola. Först går barnen   tillsammans med förskolepersonalen igenom innehållet i boken och diskutera vad som behöver göras om det börjar brinna. Därefter bokas ett besök på brandstationen. Beösket brukar vara en höjpunkt för förskolebarnen och förankrar kunskapen ännu djupare.

Förskolan bokar Bamses brandskola genom utbildningsansvarige på räddningstjänsten.

Hjärt och lungräddning HLR

Det är sannolikt att någon i din omgivning, släkting eller en bekant, någon gång drabbas av kammarflimmer, mer känt som hjärtstillestånd. Att då vara förberedd på detta och ha rätt kunskap kan vara skillnaden mellan liv och död för den drabbade. Räddningstjänsten erbjuder certifierad utbildning i hjärt- och lungräddning HLR.

HLR utbildning för insats mot barn

Småbarn har inte så starkt skelett och inte så stor lungvolym som en vuxen. Dessutom är vissa organ oproportionellt stora i förhållande till kroppsstorleken. Därför måste du som ska utföra hjärt- lungräddning på barn ha särskilda kunskaper för att få ett bra resultat.

HLR med hjärtstartare

Allt fler arbetsplatser, offentliga byggnader och anläggningar har nu en hjärtstartare (defibrillator). Hjärtstartare är halvautomatiska och lätta att hantera men om du aldrig har sett någon kan det ta lite tid, och har du utbildningen så kanske du är mer benägen att hjälpa till och rädda ett liv.

Kurserna bokas genom utbildningsansvarig på räddningstjänsten.

Självskydd -brand

Denna utbildning riktar sig till dig som vill ha en ökad förståelse för brandrisker och hur brand uppkommer. Utbildningen anpassas efter din miljö, där du arbetar eller vistas. Tyngdpunkten för utbildningen ligger på brandrisker utanför hemmet.

I utbildningen går vi bland annat igenom

 • Hur brand uppstår
 • Brandrisker i din verksamhet
 • Rädda-varna-larma-släck
 • Utrymning
 • Teori och praktik med släckutrustning

Målgrupper är

 • Skola, förskola och fritidshem (personal)
 • Företag och industrier
 • Sjukvårdsinrättninger
 • Vårdhem, servicehem och LSS - boenden
 • Varuhus, affärer och butiker
 • Hotell, restaurang, nattklubb och diskotek
 • Bostadsrättsföreningar
 • Bensinstation
 • LantbruksverksamhetH

Heta Arbeten

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att den som utför brandfarliga arbeten, den brandskyddsansvarige samt den som är brandvakt har brandutbildning och certifikat för Heta Arbeten. Denna utbildning ska repeteras vart 5:e år. Brandskyddsföreningen utbildar anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten samt arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som har det formella brandskyddsansvaret.

Kursdeltagarna ges kunskaper om gällande säkerhetsregler och försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter. Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna kunna utföra Heta Arbeten samt vidta förebyggande åtgärder så att risken för brand eller annan skada minimeras.

Ur innehållet

 • Definition av Heta Arbeten
 • Brandtriangeln
 • Brandförlopp
 • Brandfarlig vara
 • Gasflaskor
 • Brandskyddsansvarig
 • Organisation på tillfällig arbetsplats
 • Ett arbete skall utföras
 • Vem har ansvar
 • Försäkring
 • Brandskadestatistik
 • Praktik

Information om Heta Arbetenlänk till annan webbplats

Skräddarsydda utbildningar

Vi kan även hjälpa dig med att skräddarsy en utbildning till dig. Du kanske vill öva din organisations krisledningsgrupp, få vidareutbildning i brandskydd eller något annat specifikt för din organisation.


Denna sida uppdaterades 2014-11-11

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.