Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Afsengatan 4

Industrihotell

Typ av lokal: Lager

Adress: Afsengatan 4

Total yta: 775 kvm + 1768 kvm

Objektets info. uppdaterades: 2017-01-27, 15.34

Kontaktperson: Stefan Rånes

1768 kvm
Består i bottenplanet till stor del av produktionsytor med lager och arkiv. Tre inkörsportar. Mindre kontorsytor i anknytning till produktionsytan. Kontorsdelen av lokalen inrymmer i bottenplanet ett antal kontorsrum, konferensrum och personalutrymmen med lunchrum. I överplanet finns främst kontorsrum och mindre mötesrum.

775 kvm
I bottenplanet mindre lager med entresolplan, kontor, arkiv samt en öppen yta med lunchrum. Överplanet inrymmer kontorsrum.

Kontakt
Centrumbostäder AB, Stefan Rånes, telefon 0511-326 70

Vill du etablera dig i Skara?

Kontakta


58.37853
13.42278

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram