Barn & Utbildning

RSS  rss

2020-02-26

Framgångsrikt arbete för studiero och trygg miljö på Gällkvistskolan

Gällkvistskolan har kommit i mål med ett grundligt arbete som gjorts för att öka tryggheten och förbättra studieron på skolan och Skolinspektionen är nöjd med resultatet. Var tredje år genomför Skolinspektionen en granskning av Sveriges skolor och dess huvudmän. Granskningen görs för att alla elever i Sverige ska få s&elip;

Läs mer ›
2020-02-24

Utmärkt betyg för grundsärskolan i Skara kommun

Skolinspektionen har granskat trettio grundsärskolor i landet och Skara kommun är en av de utvalda denna gång. Skolinspektionens granskning visar att de granskade områdena fungerar utmärkt utan någon anmärkning eller åtgärd. Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att dr&elip;

Läs mer ›
2020-02-20

Semesterstängd barnomsorg sommaren 2020

Under veckorna 28-31 (6-31 juli) kommer vi  att samordna barnomsorgen i Skara. Det innebär att det är förskolan Björkbacken och fritidshemmet på Mariebergsskolan som kommer ha öppet under den perioden. Om du behöver barnomsorg under de veckorna ska du anmäla det på blanketten Anmälan om barnomsorg veckorna 28-31 2020&elip;

Läs mer ›
2020-01-29

Elever på Viktoriaskolan deltar i Sveriges största lagtävling i matematik

Intresset för matematik är stort på Viktoriaskolan och skolan ligger ofta bra till i olika mattetävlingar. I mitten av januari deltog elever i kvalomgången till den nationella tävlingen Pythagoras Quest. Pythagoras Quest är ett initiativ från bland annat Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Det har tillkommit för&elip;

Läs mer ›
2020-01-29

Utvecklingsdagarna sätter invånarna i fokus

Vi finns till för våra invånare. Detta är en självklarhet i de kommunala verksamheterna, men det finns alltid områden som vi kan förbättra. Under två dagar träffades politiker och tjänstemän i kommunen för att skapa sig en gemensam bild av verksamheten. Under kommunens utvecklingsdagar den 27-28 januari träffades nyck&elip;

Läs mer ›
2020-01-27

Förväntningarna är stora efter samlokalisering

Det finns en naturlig grund för samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten Spektra och Vuxenutbildningen. Nu finns verksamheterna under samma tak. Fredagen den 24 januari invigdes de gemensamma lokalerna på Malmgatan 10, som ett symboliskt avstamp för den nya samverkan mellan förvaltningarna. Lotta Grönlund Plöen (M), ord&elip;

Läs mer ›
2020-01-17

Blöjor i förskolan

Från och med den 1 februari kommer Skaras kommunala förskolor att tillhandahålla blöjor till placerade barn, under den tid de är på förskolan. Upphandling av blöjor sker centralt och det kommer att finnas en sorts blöjor av ett märke. Om barn, av medicinska skäl behöver någon annan lösning och det kan styrkas med ett &elip;

Läs mer ›
2019-12-20

Mer attraktiva tillsammans inom Skolstaden Skara

Skolstaden Skara ska samla de gymnasier som finns i kommunen i en plattform för samverkan och utveckling. Syftet är att bidra till ett bredare och mer konkurrenskraftigt utbildningsutbud i Skara, öka kvaliteten på utbildningarna genom samarbeten och utbyten, utveckla traditioner och få en högre måluppfyllelse hos eleve&elip;

Läs mer ›
2019-11-07

Här dansar herr Gurka!

Välkomna på utställning i biblioteket! Från den 7 november till fredagen den 15 november kan ni ta del av förskolorna Björkbacken/Boa och Palettens utställning om sitt projekt "Lennart Hellsing". Förskolorna har arbetat med projektet under hösten. Utifrån Lennart Hellsings ABC-bok har barnen läst och pratat om bokstäv&elip;

Läs mer ›
2019-10-31

Vi är stolta över prao-eleverna

Viktoriaskolan tycker det är viktigt att barn och ungdomar kommer ut på arbetsplatser för att se hur det är, och att de lär sig mer om vilka yrken som finns. I oktober har 191 elever från skolan prövat på olika yrken i Skara.  Information och genomgångar i skolan i all ära men det kan aldrig ersätta erfarenheten att f&elip;

Läs mer ›
SE FLER

Denna sida uppdaterades 2019-07-16

Dela: