< >

2017-12-15

Rekordstor uppslutning på dialogmöte i Varnhem

Skara kommun vill veta vad invånarna tycker och vill ha respons och förslag, inte minst för att utveckla landsbygden. Därför anordnas informations- och dialogmöten med jämna mellanrum på platser i kommunen.

Under hösten har utvecklingsenheten inbjudit till möten på flera orter i kommunen. Den 14 december var det Varnhems tur, och responsen blev fantastisk. Över hundra Varnhemsbor och intresserade infann sig för att informera sig om satsningar som är på gång och för att ge respons till tjänstemän och politiker. Denna kväll testades ett nytt koncept med mingelstationer för olika frågor och det blev gott om diskussioner vid borden.

-  Det har varit väldigt positivt och spännande. Vi fått många frågor, spännande synpunkter och förslag som vi tar med oss i det fortsatta arbetet i och omkring Varnhem, säger mark- och exploateringsingenjör Kim Olsson

I Varnhem är det många frågor och utvecklingsspår som är aktuella samtidigt. Därför var också flera aktörer på plats, vilket illustrerar de många samarbeten som kommunen har med myndigheter, organisationer och föreningar. Utvecklingsprojekten som togs upp var bland annat Kata Gård, en ny våtmark, vägplan för korsningen väg 49 och den nya gång/cykelvägen mellan Axvall-Varnhem.

Dialogmöten fortsätter efter nyår

Dialogmöten är en av de möjligheter våra medborgare har att påverka. Den senaste medborgarundersökningen som presenteras idag visar att siffrorna pekar uppåt vad gäller medborgarnas upplevelse av att kunna påverka. Upplägget för dialogmötena kommer att variera på olika platser, beroende på vad invånarna har gett förslag på att de vill diskutera. Under vintern och våren följer informations- och dialogmöten i Härlunda, Ardala och Synnerby.

Kontaktpersoner

Åsa Jellinek
Utvecklingchef
Telefon 0511-32437länk till annan webbplats
asa.jellinek@skara.se

Marie Wennerholm
Besöksnäringsstrateg
Telefon 0511-32681länk till annan webbplats
marie.wennerholm@skara.se

Denna sida uppdaterades 2018-11-09

Dela: