< >

2019-04-17

Ändrade prioriteringar är en del av effektivisering

I höstas beslutade kommunfullmäktige i Skara om budgeten för 2019. Service & Teknik fick i uppdrag att effektivisera verksamheten efter beslut om minskad budgetram.

Nu har förvaltningen för Service & Teknik anpassat sig till den tilldelade budgetramen. Det betyder bland annat att förvaltningen har anställt färre säsongsanställda, vilket i sin tur betyder att förvaltningen sänker ambitionsnivån inom vissa områden. Samtidigt ses verksamheten och organisationen över.

Effekter i stadsmiljön

Förvaltningen för Service & Teknik måste prioritera lagkrav, säkerhetsfrågor och framkomlighet. De konkreta effekterna av de ändrade budgetförutsättningarna är att Service & Teknik

  • Städar och sopar mer sällan
  • Planterar färre sommarblommor
  • Minskar ytorna som klipps med gräsklippare
  • Minskar ogräsbekämpningen i gatumiljö

Denna sida uppdaterades 2019-04-17

Dela: