Ola Wannberg verksamhetsansvarig RIG-cykel på Katedralskolan.

< >

2019-07-05

Riksidrottsförbundet satsar på cykel på Katedralskolan

Katedralskolans cykelinriktning är populär. Söktrycket har i år, likt tidigare år, varit högt och de platser som skolan erbjuder idag har varit fyllda sedan länge. Nu beslutar Riksidrottsförbundet att utöka platserna på Katedralskolan.

– Detta är ett kvitto på att den utbildning som vi erbjuder här håller en hög klass, säger Ola Wannberg verksamhetsansvarig RIG-cykel på Katedralskolan.

Var tredje år gör Riksidrottsförbundet en utvärdering av de sporter som erbjuds på de olika Riksidrottsgymnasieskolorna i Sverige. Man tittar då bland annat på hur stor sporten är i Sverige, resultat från olika tävlingar och inte minst på utbildning och kvalitet. Utifrån detta har förbundet utökat antalet platser på Katedralskolan från 20 till 30 platser.

– Efter Riksidrottsförbundets utvärdering var cykel och simning de enda sporterna som fick utökat antal platser. Efter hård konkurrens med andra orter valde förbundet att förlägga samtliga platser hos oss här på Katedralskolan, fortsätter Ola.

Bättre möjligheter på Katedral

På Katedralskolan har cykelinriktningen alltid varit högt prioriterad och målsättningen på skolan går i linje med förbundets; Skapa en internationell elit. Här har framgångsrika cyklister skördat stora framgångar, och en av anledningarna till detta är att skolan erbjuder bra förutsättningar för såväl landsväg som mountainbike. Dessutom har skolan välutbildade och kunniga lärare vars ambitioner alltid är att få fram det yttersta hos varje cyklist.

– När jag pratade med generalsekreterare Leif Karlsson på Svenska Cykelförbundet sa han att en av anledningarna till varför Katedralskolan tilldelades samtliga platser var på grund av att man erbjuder de båda disciplinerna. Här ser vi eleverna som ”cyklister” där de två disciplinerna kan utveckla och stötta varandra, säger Ola.

Skara satsar på cykel

Katedralskolans framgångar inom cykel går i linje med de satsningar som görs i Skara kommun i stort. Cykel är viktigt i Skara och ett av målen i kommunens cykelstrategi är att skapa förutsättningar för motions- och rekreationscykling. Ett område som kommunen utvecklat och som erbjuder fina och anpassade cykelleder är natursköna Valle.

Från och med 2020 kommer det utökade antalet platser börja gälla.

Denna sida uppdaterades 2019-08-19

Dela: