< >

2019-07-17

Ny biblioteksplan antagen

Den nya biblioteksplanen beskriver inriktningen i Skara kommuns biblioteksverksamhet. Planen talar om vad folk- och skolbiblioteken samt forskaravdelningen skall sträva efter,vilka områden som särskilt behöver utvecklas och vilka grupper som ska prioriteras.

Skara är en biblioteksstad med gamla anor. Biblioteksbyggnaderna har en central plats och erbjuder ett rikt utbud av allt från medeltida skrifter till dagsaktuell litteratur. Här finns också Sveriges äldsta bok.

Samhället präglas av snabba förändringar och förändrade vanor. Biblioteken uppdateras ständigt och alla medborgare måste förhålla sig till den digitala värld vi lever i idag. Det är en utmaning för det ställer också krav på att biblioteken vågar ta sig an förändringar. Ett modernt bibliotek bedriver en flexibel verksamhet, lyhörd för strömningar och tendenser i samhället. Exempel på detta är satsningen på pop-up-bibliotek, samarbete över kommungränserna och en ökad utlånad av e-böcker.

Bibliotekens roll som mötesplats blir också  allt viktigare. Att kunna se medborgaren, våga utveckla och se kulturen som en viktig bärare av folkhälsan är en av bibliotekets viktigaste uppgifter. Biblioteksverksamheten i Skara kommun vill fortsätta att hålla en hög ambitionsnivå vad gäller tillgänglighet, delaktighet, likvärdighet och service.

Biblioteksplanen gäller åren 2019-2022.

Denna sida uppdaterades 2020-01-17

Dela: