Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

2019-09-06

Medborgarundersökning 2019 – är du utvald?

Skara kommun är en av 135 kommuner runt om i Sverige som är med i Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning. Undersökningen görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunen.

Är du en av de slumpmässigt utvalda som får hem en enkät i brevlådan, får du svara på vad du tycker om att bo och leva i Skaras kommun. Du får tycka till om kommunens service inom bland annat barnomsorg, skola och äldreomsorg samt vilket inflytande du upplever att du har.

Viktigt att svara

Ditt perspektiv är en värdefull vägledning i kommunens arbete med att bygga bästa möjliga Skara. Beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare ju fler personer som svarar. Din uppfattning är viktig!

Enkät i brevlådan

Om du har blivit utvald kommer SCB, Statistiska centralbyrån, skicka en pappersenkät till dig inom de närmaste dagarna. Enkäten går också att besvara på webben.

Den sammanställda statistiken kommer att finnas tillgänglig på skara.se och i SCB:s statistikdatabas i december.

Denna sida uppdaterades 2019-09-06

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.