< >

2019-10-17

Nu startar ombyggnaden på del Skaraborgsgatan

Nu ska delen mellan Gunnar Wennerbergsgatan och Posten byggas om för att bli lika trygg och snygg som resten av Skaraborgsgatan. Ombyggnaden sker i två etapper och den första etappen startar den 21 oktober.

I den första etappen byggs sträckan mellan Gunnar Wennerbergsgatan och Sven Hofsgatan om. I den andra etappen byggs sträckan mellan Sven Hofsgatan och rondellen vid Posten om.

Mellan de två etapperna under byggtiden kommer det att upplevas som att en mittrefug är konstigt placerad, men det kommer att blir bra när både etapperna är färdigbyggda.

Belysningen kommer att bytas ut till samma typ av belysning som är på resten av Skaraborgsgatan. För att öka trafiksäkerheten på gatan kommer den att smalnas av samtidigt som cykelbana blir mer åtskild och med en grönyta mellan cykelbana och gatan. Övergångsställena kommer att tillgänglighetsanpassas.

Tanken med ombyggnaden är att minska hastigheten och göra sträckan mer trygg, mer tillgänglig och attraktivare. Ombyggnden skapar också förutsättningar för mer bebyggelse  i kvarteret Munin.

När vägbanan är avstängd för biltrafik så följ orange vägvisning.

Denna sida uppdaterades 2019-10-22

Dela: