Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse (Föräldrabalken 1 kap. 4 §). Det är socialtjänsten som har ansvar för att faderskapsbekräftelse registreras hos Skatteverket. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara.

Familjerätten får automatiskt underrättelse från Skatteverket om vilka barn som föds av ogifta mödrar. Familjerätten skickar därefter ett brev till modern där hon ombeds ta kontakt med socialtjänsten.

Faderskapet utreds och fastställs genom bekräftelse. Föräldrarna kan samtidigt anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om det inte görs blir mamman ensam vårdnadshavare.  Vill ni vänta med att anmäla om gemensam vårdnad kan det göras vid ett senare tillfälle, då är det Skatteverket ni får vända er till. Blanketter för anmälan finns på deras hemsida. Anmälan ska undertecknas av bägge föräldrarna. 

Om ett barn föds inom äktenskapet antas det att den äkta mannen är far till barnet.

Du kan också kontakta oss för att fastställa faderskapet innan barnet är fött.

Denna sida uppdaterades 2019-03-25

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.