< >

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Till oss kan du och ditt barn komma för att umgås med andra vuxna och barn.

Du kan delta i olika aktiviteter som lek, sång och skapande verksamhet av olika slag. Du får gärna komma med egna förslag på aktiviteter!

Det finns fika framdukat varje dag mellan kl. 10.00-11.30.
Kostnaden för fikat är 20 kr/vuxen och då kostar det inget för barnet. Om det bara är barnet som fikar, kostar det 10 kr/barn. Vi tar emot både kontanter och swish.

Till familjecentralen kan du komma och gå som du vill och verksamheten är kostnadsfri. Vissa gruppaktiviteter kräver dock anmälan.

För att stötta och ge råd, inför och i föräldraskapet, har vi barnmorskor, BVC-sköterskor, psykolog och familjebehandlare från individ- och familjeomsorgen knutna till Familjecentralen.

Vi som arbetar på Familjecentralens öppna förskola är förskollärare och heter Christina Börjesson och Heléne Arvidsson.

Välkommen till oss!


Följs oss på Instagram - familjecentralen_skara


Denna sida uppdaterades 2020-01-30

Dela: