Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Här kan du få hjälp

Här finns länkar till olika verksamheter dit du som bor i Skara kommun kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Är du osäker på vart du ska vända dig kan du ringa eller maila din fråga till omsorgskontoret. Kontaktuppgifter hittar du i spalten till höger.

Anhörigstöd

Till anhörigstöd kan du vända dig för stöttning om du tar hand om en vän eller familjemedlem med exempelvis missbruksproblematik.

Här kan du hitta mer information och kontaktuppgifter.

Anhörigstödlänk till annan webbplats

Barn- och ungdomsrehabiliteringen

Om du eller någon i din familj har en funktionsnedsättning kan ni vända er till barn- och ungdomsrehabiliteringen för att få stöd, hjälp och behandling.

Här kan du hitta mer information och kontaktuppgifter

Barn- och ungdomsrehabiliteringenlänk till annan webbplats

Barn- och ungdomsmedicinsk mottganing

Här kan du hitta mer information och kontaktuppgifter

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Skövdelänk till annan webbplats

Barn- och ungdsompsykiatri

BUP är specialistvård för dig mellan 0 och 18 år med psykiatriska svårigheter. Här kan du få hjälp om du tycker att någon/några av dessa punkter stämmer in på dig.

 • Du är deprimerad och/eller har självmordstankar.
 • Du söker ständigt uppmärksamhet, har svårt att koncentrera dig och/eller blir arg och skadar dig själv eller andra personer.
 • Du har ångest, ätstörningar, tvångstankar och självskadebeteende.
 • Du har en funktionsnedstättning exempelvis autism.
 • Du har blivit misshandlat eller varit med om en våldtäkt eller något annat sexuellt övergrepp.

Här kan du hitta mer information och kontaktuppgifter

Sök efter din närmaste BUP-mottagning härlänk till annan webbplats

Barn- och ungdomsenheten

Det finns verksamheter i Skara för dig som behöver stöd i rollen som förälder, till dig som barn och ungdom eller till familjen. Till barn- och ungdomsenheten kan både vuxna och barn vända sig för att få hjälp och stöd.

Här kan du hitta mer information och kontaktuppgifter

Barn- och ungdomsenheten

Elevhälsa

Du kan även vända dig till elevhälsan på din skola om du vill ha någon att prata med. I elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och specialärare/specialpedagog, Det finns elevhälsa på alla skolor.

Här kan du hitta mer information och kontaktuppgifter

Elevhälsa

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du och din familj behöva stöd och hjälp för att kunna leva som alla andra i samhället. 

Här kan du hitta mer information och kontaktuppgifter

Avdelningen för funktionshinder

Medling vid ungdomsbrott

Om du blivit utsatt eller om du har utsatt någon för brott kan det vara skönt att prata om händelsen. Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som utsatt någon för brott och den drabbade. Medlingsmötet sker tillsammans med en neutral medlare.

Här kan du hitta mer information och kontaktuppgifter

Medling vid ungdomsbrott

Socialjouren

Socialjouren ger akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoren i stadsdelarna är stängda. Du ska i första hand vända dig till socialkontoret i din stadsdel, men om du är i behov av akut hjälp efter kontorstid kan du kontakta socialjouren. Socialjouren kan även hjälpa dig som är på tillfälligt besök i Göteborg från en annan kommun eller ett annat land.

Vänd dig till socialjouren om du:

 • Misstänker att barn eller ungdomar far illa
 • Är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
 • Har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk
 • Är i akut behov av boende med stöd
 • Är i akut behov av ekonomiskt stöd

Här kan du hitta mer information och kontaktuppgifter

Socialjour (kvällar, nätter och helger)

Ungdomsmottagningen i Skara

Du som är mellan 13 och 24 år kan kontakta ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår. Du kan gå till vilken mottagning du vill, besöken är gratis och personalen som jobbar där har tystnadsplikt.

Här kan du hitta mer information och kontaktuppgifter

Ungdomsmottagningen i Skaralänk till annan webbplats

Vårdcentraler i Skara kommun

Västra Götalandsregionen ansvarar för vårdcentralerna som finns i Skara kommun.

Vårdcentralen Malmenlänk till annan webbplats

Vårdcentralen Vilanlänk till annan webbplats

BRIS

Till BRIS kan alla under 18 år ringa, mejla eller chatta med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om.

Här kan du hitta mer information och kontaktuppgifter

BRISlänk till annan webbplats

BRIS-mejlenlänk till annan webbplats

BRIS-chattenlänk till annan webbplats

Socialstyrelsen - Koll på soc

Du har rätt att må bra. Som barn och unga har du rätt till någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran.

Alla barn ska ha någon vuxen som tar hand om dem, en vårdnadshavare. Oftast är det dina föräldrar som är dina vårdnadshavare

På sidan Koll på soc kan du läsa om bland annat: 

 • hur det ska vara hemma och vad du kan göra om du inte har det så 
 • vilken hjälp du kan få om du själv gör saker som inte är bra
 • vad som gäller om du är placerad i ett familjehem, på HVB eller SiS
 • hur det funkar när du kommer till Sverige på flykt från ett annat land

Koll på soclänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2019-10-03

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.