Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt lagen om färdtjänst (1997:736). Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Ett färdtjänsttillstånd kan vara så beviljat att delar av resan sker med allmänna kommunikationer. Resan samordnas med andra resenärer och gör inga stopp under resan.

Vem kan beviljas färdtjänst?

Färdtjänst beviljas av den kommun där du är folkbokförd. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst 3 månader. Avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser är inte något skäl till att beviljas färdtjänst.

Färdtjänsttillståndet

Färdtjänsttillståndet är personligt och får inte användas på annat sätt än beslutat. Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd eller om du ska flytta ska färdtjänsthandläggaren kontaktas. Om du flyttar till en annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla. 

Resa i annan kommun

Om du har frågor om resor i en kommun utanför färdtjänstområdet, kontakta färdtjänsthandläggaren.


Riksfärdtjänstresa

Riksfärdtjänst beviljas efter prövning enligt lagen om Riksfärdtjänst (1997:735) och sker i första hand med allmänna kommunikationer, (till exempel buss och tåg). Beviljad färdtjänst berättigar inte automatiskt till riksfärdtjänst.  

Broschyr om färdtjänst

Västtrafiks informationsbroschyrPDF (pdf, 545.2 kB) om färdtjänst med prislista  

Färdtjänstreglemente

Färdtjänstreglemente gemensamt för SkaraborgPDF (pdf, 259.4 kB)

Efter att vi har fått in en komplett ansökan tar det upp till tre veckor innan du får svar.

Denna sida uppdaterades 2015-12-10

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.