Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Jobb med stöd

Inom kommunen anordnas olika insatser för dig som är arbetssökande. Här kan du få råd, stöd och kompetensutveckling. Du har även möjlighet till praktik på någon kommunal förvaltning eller inom näringslivet. Grundläggande villkor för att du ska kunna få delta i någon aktivitet är att du är arbetslös och 16-64 år.

Insatserna följer alltid en inriktning utifrån dina behov och förutsättningar. Målet är att du ska ha ett arbete, sysselsättning eller börja studera.

Arbetsförmågeutredning och bedömning

Här får du som behöver extra stöd för att återgå till arbetslivet hjälp. Vi gör bedömning av arbetsförmåga samt arbetar med arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringsinsatserna består av kartläggning,bedömning av arbetsförmåga i praktisk verksamhet och dokumentation.

Individuell coachning till en planering för just dig

Du får kontakt med en coach efter remiss från Arbetsförmedlingen eller socialsekreterare.

Utifrån dina förslag och personliga förutsättningar söker vi tillsammans med dig en praktikplats. Tillsammans förbereder vi dig för att möta arbetsgivare på bästa sätt. Coachen introducerar och besöker dig sedan på arbetsplatsen. Tillsammans med handläggare från Arbetsförmedlingen och/eller socialtjänsten hålls uppföljningssamtal.

Coachen samverkar med kommunala och externa aktörer som du behöver ha kontakt med när du söker arbete eller utbildningar.

Anställningsstöd och bidrag

Vi kan erbkuda en tidsbegränsad anställning inom Skara kommun, organisationer och privata företag. Det finns olika anställningsstöd. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om dessa.

Denna sida uppdaterades 2017-10-10

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.