Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Dödsboanmälan

När den avlidnes tillgångar inte räcker till kan en dödsboanmälan göras.

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som man kan göra om boets tillgångar inte uppgår till mer än kostnaden för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet, till exempel gravsten, minnesstund och hyra.

Ekonomisk sammanställning

Vi gör en ekonomisk tablå över tillgångarna i dödsboet och kostnader i samband med dödsfallet där vi kan se om möjligheter finns för att göra en dödsboanmälan. Exempel på tillgångar är kontanter, saldo på bankkonton på dödsdagen, pension, eventuella försäkringar som faller ut, kapitalvaror och värde på bohaget. Till kostnader i samband med dödsfallet räknas bland annat begravningskostnad, gravsten, minnesstund och hyra.

Dödsbodelägare

På dödsboanmälan ska anges vilka som är dödsbodelägare och att förutsättningarna för att göra en dödsboanmälan är uppfyllda. Dödsboanmälan sänds in till Skattemyndigheten för registrering.

Fast egendom eller tomträtt

Om den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt kan man inte göra en dödsboanmälan, utan då hänvisas dödsbodelägarna till att göra en bouppteckning.

Begravningskostnader går i första hand

Begravning är en prioriterad kostnad, så alla tillgångar i boet ska i första hand användas till att betala den. Om den avlidne har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så begär man avskrivning på dessa när dödsboanmälan är klar.

Ekonomisk hjälp till begravning

Om den avlidnes tillgångar inte täcker kostnaden för begravningen kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Man kan få bistånd upp till ett halvt basbelopp, med avdrag för tillgångarna i boetDenna sida uppdaterades 2019-10-03

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.