Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Missbruk och beroende

Det är inte bara den som har ett missbruk som drabbas utan även familj, vänner och närstående.

  • Har du någon närstående som missbrukar?
  • Vill du fråga om råd?
  • Är du är orolig för egen del eller för någon i din närhet som har problem med missbruk?
  • Behöver du hjälp att komma ur ditt beroende?

I Skara kan vi erbjuda stöd och behandling på hemmaplan. Du kan även ansöka om behandling eller vård på institution.

Skara kommun arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Har du ett riskbruk, missbruk eller beroende kan du ansöka om stöd och hjälp.

Anmälan

Vill du göra en anmälan har du rätt att vara anonym.

Utredning

Vid en utredning kallas du till samtal hos en socialsekreterare. I ett tidigt skede görs en Addiciton Severety Index (ASI) intervju. ASI intervjun består av frågor om alkohol, narkotika, arbete, fysisk och psykisk hälsa och sociala kontakter.

Utredningen ligger till grund för ett beslut.

Stöd och behandling

När en insats beviljas på hemmaplan görs en planering i samråd mellan enskild, socialsekreterare och till exempel personligt stöd och/eller anhörigrådgivare.

I Skara kommuns öppenbehandling kan människor med beroendeproblematik och deras anhöriga ansöka om behandlingsprogram eller samtal. Du kan också söka insats om boendestöd.

Vi arbetar i första hand med insatser utformade tillsammans med dig.

All personal har tystnadsplikt.

Får du avslag på en ansökan kan du överklaga beslutet


Denna sida uppdaterades 2019-10-03

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.