< >

Stöd och hjälp

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och ta aktiv del i samhället.

En funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk eller en kombination av båda. Du behöver ansöka om de flesta insatserna.

Du ansöker hos LSS-handläggaren som utreder ditt behov och beslutar om insatsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).Denna sida uppdaterades 2020-02-13

Dela: