< >

Ansökan om trygghetslarm

Känner du dig otrygg i ditt hem kan du få ett trygghetslarm installerat. Med hjälp av trygghetslarmet kan du komma i kontakt med hemvårdspersonal dygnet runt. Innan du får ett trygghetslarm gör vi en bedömning av dina behov. 

Om du är över 67 år sker en enklare handläggning. Det innebär att alla som ansöker om larm får trygghetslarm utifrån sin egen bedömning.

Ansökan

Du ansöker om trygghetslarm på en blankett som finns hos:

  • biståndshandläggare
  • sköterskor
  • hemvårdspersonal
  • på omsorgskontoret
  • via länken till höger

Denna sida uppdaterades 2019-12-12

Dela: