Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Avgifter för äldre

Maxtaxa

Den högsta avgiften för vård, omsorg och socialt stöd är enligt lag fastställd till 2 089 kronor per månad för 2019.

Lagen reglerar inte kommunens portionspris för mat. För detta gäller självkostnadsprincipen. Kostnaden för hyra i särskilt boende regleras i hyreslagstiftningen

Hemvård

I hemvården kan du få hjälp av kommunens undersköterskor med serviceinsatser och/eller personlig omvårdnad.

Alla som bor hemma och får besök av hemvården betalar enligt avgiftstaxan nedan.

 

Nivå

Antal hjälptillfällen/vecka

Avgift/månad

Nivå 1

1-6

980 kr

Nivå 2

7-14

1 396 kr

Nivå 3

15 och uppåt

2 089 kr

 

Trygghetslarm

Kostnaden är 315 kronor per månad. I kostnaden ingår även mobilabonnemang och samtalskostnad.

Avgift för hemsjukvård

I hemsjukvården kan du få hjälp av kommunens undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Kostnaden är 315 kronor per månad för dig som har hemsjukvård.

Särskilt boende

Boendekostnad
Boendekostnaden bärs av dig som enskild, som har kontrakt på din bostad. Du bör ansöka om bostadstillägg som handläggs av Pensionsmyndigheten, PPM.

Matkostnad
Matkostnaden beräknas schablonmässigt till en månadskostnad. Matkostnaden är för 2019; 3 600 kronor per månad.

Kostnad för vård, omsorg och socialt stöd
I särskilt boende betalar du som högst 2 089 kronor per månad för all vård, omsorg och socialt stöd, oberoende av hur mycket hjälp du behöver. Avgiften betalas efter betalningsförmåga efter att förbehållsbeloppet och hyran dragits från inkomsten.

Boendekostnad och matkostnad betalas alltid utöver. 

Korttidsvistelse

Vårddygn 70 kronor/dygn

Matkostnad tillkommer med 120 kr/dygn.

Öppen dagverksamhet

Matkostnad 60 kr/portion

Matdistribution

Kostnaden är 59 kronor per portion.

Denna sida uppdaterades 2019-01-22

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.