Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Avgifter för äldre

Den högsta avgiften för vård, omsorg och socialt stöd är enligt lag fastställd till 2 089 kronor per månad för 2019.

Kostnaden för vård, omvårdnad och socialt stöd beror på din inkomst.

Första gången du får stöd av oss får du en blankett som kallas Inkomstförfrågan. Blanketten skickas även ut i januari varje år tillsammans med nytt avgiftsbeslut.
Du kan välja att kryssa i rutan punkt 1 på blanketten; ”Jag avstår att inlämna uppgifter”. Då debiteras du automatiskt full avgift, enligt kommunens taxa, för de insatser du är beviljad.

Inlämnad blankett med fullständiga uppgifter innebär att en ekonomisk beräkning görs där ditt framräknade avgiftsutrymme ligger till grund för den avgift du skall betala.
Ny avgift gäller från och med den månad inkomstuppgifter lämnats till kommunen.

Har du frågor kring din avgift är du välkommen att kontakta avgiftshandläggare via telefon eller mail. Se kontaktuppgifter till höger.

Hemvård

I hemvården kan du få hjälp av kommunens undersköterskor med serviceinsatser och/eller personlig omvårdnad.

Alla som bor hemma och får besök av hemvården betalar enligt avgiftstaxan nedan. Ditt avgiftsutrymme styr hur mycket just Du ska betala i avgift.

Nivå

Antal hjälptillfällen/vecka

Avgift/månad

Nivå 1

1 - 6

980 kronor

Nivå 2

7-14

1 396 kronor

Nivå 3

15 och uppåt

2 089 kronor

Trygghetslarm

Kostnaden är 315 kronor per månad. I kostnaden ingår även mobilabonnemang och samtalskostnad.

Avgift för hemsjukvård

I hemsjukvården kan du få hjälp av kommunens undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Kostnaden är 562 kronor per månad om du endast har hemsjukvård som insats. Har du andra biståndsbedömda insatser är kostnaden 327 kronor per månad.

Särskilt boende

Boendekostnad
Boendekostnaden bärs av dig som enskild, som har kontrakt på din bostad. Du bör ansöka om bostadstillägg som handläggs av Pensionsmyndigheten, PPM. Kostnaden för hyra i särskilt boende regleras i hyreslagstiftningen.

Matkostnad
Matkostnaden beräknas schablonmässigt till en månadskostnad. Matkostnaden är för 2019; 3 650 kronor per månad.

Kostnad för vård, omsorg och socialt stöd
I särskilt boende betalar du som högst 2 089 kronor per månad för all vård, omsorg och socialt stöd, oberoende av hur mycket hjälp du behöver.

Korttidsvistelse

Vårddygn 70 kronor per dygn

Matkostnad tillkommer med 122 kronor per dygn.

In-och utskrivningsdag räknas som en dag.

Öppen dagverksamhet

Matkostnad 60 kronor per portion

Matdistribution

Kostnaden är 59 kronor per portion. Leverans sker en gång per vecka och kostar 38 kronor per leverans.

Denna sida uppdaterades 2019-09-12

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.