Kontakt

Skara Kommun

Adress
Södra kyrkogatan 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i kontakt med Skara kommunlänk till annan webbplats

< >

Demensteam

Att få problem med minnet väcker många känslor!

Du kan vända dig till demensteamet med funderingar, oro för din egen hälsa eller för en anhörig som börjar visa tecken på vad som skulle kunna vara början på en demenssjukdom.

Mål och syfte

Vår målsättning är att möta individen så tidigt som möjligt i sjukdomen för att kunna erbjuda stöd och hjälp i dess närmiljö, i sitt eget hem genom:

  • hembesök
  • handledning och utbildning till personal
  • anhörigstöd med samtal och anhörigträffar
  • samverkan med andra vårdgivare och med frivilligorganisationer

De flesta personer med demenssjukdom (90%) får någon gång Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. 

Detta kan yttra sig som oro, ångest, aggressivitet, sömnstörningar, aptitstörningar, hallucinationer eller vanföreställningar. Det orsakar stort lidande för personen med demenssjukdom, närstående och vårdare.  

Denna sida uppdaterades 2019-03-05

Dela:

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.