< >

Hemgång från sjukhus

Om du vårdats en tid på sjukhus och efter sjukhusvistelsen har ett fortsatt behov av stöd och hjälp i hemmet, tar sjukhuset kontakt med primärvård och/eller kommun för genomföra en avstämning.

Vårdplaneringen görs tillsammans med dig och berörda yrkesprofessioner utifrån ditt eventuella behov av stöd och hjälp. Den genomförs antingen via ett fysiskt möte eller genom ett videomöte. Om du önskar kan anhörig/närstående delta.

Har du fått beviljade insatser av kommun sker en uppföljning av dessa för att bedöma om dina behov kvarstår eller har förändrats.

Denna sida uppdaterades 2020-02-12

Dela: