< >


Vara med och bidra till kommunens 50 års firande

I år firar Skara kommun 50 år i den geografiska form som den är idag. Var med och bidra till firandet genom att skildra Skara kommuns utveckling eller speciell händelse/tillfälle under 1971-2021 tävlingen "Skara kommun 50-år".  

År 1971 gick Skara stad och de då så kallade landskommunerna Ardala och Valle samt en del ur Gudhem (Bjärka församling) samman och bildade det som idag är Skara kommun. En kommun är både en politisk styrd organisation och en geografisk yta där människor bor och verkar. Medborgarna röstar fram sina politiska representanter som bildar kommunfullmäktige sedan leder den kommunala organisationen. År 2021 arbetar kommunen extra med att öka kunskapen och medvetenheten kring demokratifrågor. Det kan vara allt från att utbilda personal, skapa delaktighet och inflytande för unga genom att utveckla ett ungdomsråd till en demokrativecka som kommer genomföras i september.

Under demokrativeckan kommer bland annat kommunsammanslagningen uppmärksammas och du kan bidra till detta genom tävlingen nedan.

Tävling - Skara kommun 50 år

Det är viktigt att människor engagerar sig i den lokala utvecklingen och nu vill kommunen ta hjälp av er medborgarna för att skildra vad som har hänt under dessa 50 år. Ge din skildring av utveckling i Skara kommun på olika sätt. Vad är er syn på vad som har hänt under dessa 50 år. Du kan skriva en dikt, berättelse, foto eller varför inte göra en film eller en sång?

Regler

Tävlingen riktar sig till dig som är folkbokförd i Skara kommun. Temat är ”Skara kommun 50 år – utveckling och stolthet” och som ska knyta an till Skara kommuns utveckling eller speciell händelse/tillfälle under dessa 50 år 1971-2021

Förslag på bidrag kan vara i form av:

  • Illustration
  • Foton - nytaget eller tillbaka i tiden
  • Dikt
  • Musik/sång
  • Annat

Märk bidraget men ”Skara kommun 50 år” och skickas in per mejl eller post senast den 1 september till kommunikation@skara.se eller till Skara kommun, Södra kyrkogatan 2, 53288 Skara. 

Prisutdelning

Skara kommun kommer att dela ut pris till de vinnande bidragen under demokrativeckan.

Denna sida uppdaterades