Foto: Elever från UF på Katedralskolan

< >


Ung Företagsamhet, en viktig och självklar del av Skara

I Skara syns arbetet med Ung Företagsamhet, eller det som brukar förkortas UF, på fler olika områden. I skolans verksamheter, i samverkan med näringslivet och vid evenemang och aktiviteter. Från förskola till gymnasium arbetas det aktivt med UF och det gör man för att man ser UF som en kraft att ta vara på.

Genom UF får barn och unga komma i kontakt med frågeställningar och problemlösning, som inte bara en företagare möter i sin vardag, utan problemställningar som kan vara användbara oavsett vilka yrkesbana man väljer i livet. Det man lär sig i skolan blir förankrat med verkligheten och skapar både motivation och intresse för att lära.

Filip Larsson som idag driver Vedens Lustgård och Stekosterian är tidigare UF-elev på Katedralskolan. Vi frågade Filip vad har UF betytt för honom?

- För mig var UF det bästa med hela gymnasietiden. Det har hjälpt mig mycket när jag startade företag, Filip Larsson, Vedens lustgård och Stekosterian

Vad är då hemligheten bakom Skaras UF-framgångar? Engagemang och eldsjälar är nyckeln och här har både skolan, kommunen och näringsidkarna förstått vilka värden UF kan skapa. Näringslivet är inte sena att hoppa på med mentorskap, vägledning och råd. När det vankas evenemang i staden bjuds UF-elever från gymnasiet in för att sälja eller visa upp sig.

Håkan Persson är ordförande i näringslivsföreningen MEGA+. Vi frågade Håkan vad engagemanget runt UF betyder för Skara?
- Det är riktigt bra att ungdomarna får kunskap, erfarenheter och lär sig om företagande redan i skolan. Ung Företagsamhet är ofta en uppskattad del av MEGA+’s evenemang. Det är inspirerande att möta drivna ungdomar på deras UF-resa. Det märks också att lärarna är eldsjälar och ger dem rätt förutsättningar att lyckas, säger Håkan Persson, ordförande MEGA+

I Skara finns en stolthet över UF-framgångarna. De prestigefyllda nomineringarna och priserna som tilldelats genom åren inspirerar till att prioritera UF på alla nivåer. Däremot är man allt annat än nöjda, det sporrar till mer samverkan med UF och att sikta ännu högre. Bland de senaste priserna kan nämnas att Katedralskolan utsågs till Årets UF-skola och Skara kommun till Årets UF-kommun 2021.

Louise Samuelsson är regionchef för Ung Företagsamhet Skaraborg. Vi frågade Louise vad hon tror är hemligheten bakom Skaras framgångar inom UF?

- Ett långsiktigt arbete med entreprenörskap i skolan med kompetenta och engagerade lärare. Dialogen mellan skola och näringlivsförvaltning är en självklarhet för att skapa bra förutsättningar för UF-företagande. Skara kommun tar egna initiativ för att synliggöra goda exempel, lyfta ambassadörer och inkludera Ung Företagsamhet i SSA-arbetet. I Skara finns ett elevperspektiv där de ser individen som en del av samhället och stöttar hela vägen. Bra teamwork och fin UF-kultur, säger Louise Samuelsson, UF Skaraborg

Skaras UF-framgångar 2021

Nyckel till ett framgångsrikt UF-arbete

Skara årets UF-kommun

Katedralskolan - årets UF-skola 2021

Nu kommer nästa omgång UF-företagare!

Tredjeårseleverna startar upp sina UF-företag.

Denna sida uppdaterades