< >

2019-06-24

Släng dig med fakta i sommar!

Alla känner vi någon som alltid vet allt, någon som är faktaresistent eller bara vet bäst. En besserwisser eller en som mansplainar. Direkt saxat ur årsredovisningen kan du nu briljera med fakta vid sommarens fester och middagar. Kom så guidar vi dig igenom allt du behöver för att kunna ge svar på tal!

Var är ungdomen på väg? Fler måste bli behöriga till gymnasiet!

89, 3 % av våra elever i årskurs 9 är behöriga till yrkesprogrammen. Att jämföra med 87 % i riket. Något vi ska vara riktigt stolta över, meddelar skolchefen.

Jag tar alltid bilen, det finns ändå inga bra cykelvägar!

Sammanlagt underhåller kommunen 81 km cykelväg, och vi bygger just nu ny cykelväg mellan Varnhem och Axvall. Även från Ardala finns cykelväg hela vägen in till staden. Allt för att det ska vara säkert och enkelt att cykla inom kommunen! Vår folkhälsostrateg hälsar att en hjälm alltid är bra, oavsett.

Vegetariskt är överskattat, vi behöver äta mer kött!

Både ja och nej. Vi behöver äta mat som är producerad i Sverige, är i säsong och helst är ekologisk. Vegetabiliska proteiner har en lägre klimatpåverkan än kött, men vi behöver också ha betesdjur så att vi kan hålla våra landskap öppna. Vad man vill och inte vill äta är ofta ett individuellt etiskt ställningstagande. Maten som vi serverar på våra äldreboenden och skolor är demitarisk. Det innebär att vi byter ut delar av köttet mot vegetabiliska proteiner för att minska vårt klimatavtryck. Köttet vi köpte 2018 var till 90 % svenskt och under första kvartalet 2019 var samma siffra 99 %, noterar kostchefen.

Det är otryggt i Skara, ingen vågar gå ut.

Vi har identifierat ett antal områden där vi behöver få ökad trygghet. Tillsammans med polisen jobbar vi med att förebygga brott. Vi har också särskilt fokus på trygghet när vi jobbar med att utveckla gaturummet och särskilt resecentrum. Vi har dessutom informationsaktiviteter om narkotika riktade mot yngre och deras föräldrar. Vi vill att alla ska känna sig trygga i Skara, säger säkerhetssamordnaren. Hur kan du själv bidra?

Det tar så lång tid för ambulansen att komma ut på hjärtstopp, det är för bedrövligt!

Vi har ambulanspersonal stationerad i Skara. Till deras hjälp har vi utrustat hemtjänstpersonalen med gps:er. Vid exempelvis ett hjärtstopp tittar samordningscentralen om det finns någon vård- och omsorgspersonal nära och skickar larmet till den bilen. Om de kan lämna sitt ordinarie uppdrag gör hen det för att ge hjärt- och lungräddning i väntan på ambulans. Ett viktigt samarbete för både invånare, ambulanspersonal och sjuksköterskor, hälsar omsorgschefen.

I årsredovisningen hittar du fler exempel på hur vi utvecklade verksamheten 2018, vad den kostade och annan spännande statistik du kan slänga dig med. Läs på skärmen eller skriv ut din egen kopia.

Denna sida uppdaterades 2019-06-24

Dela: