< >

Barnomsorg i Skara kommun

I Skara kommun erbjuder vi barnomsorg i form av förskolor och fritidshem.

För att få en placering i förskolan ska ditt barn ha fyllt 1 år.

Ditt barn räknas som skolbarn först i början av augusti det år som ditt barn ska börja förskoleklass. Under den våren får du som vårdnadshavare information om när övergången kommer ske. Har du behov av barnomsorg innan skolan börjar, ska du ansöka om en fritidshemsplacering.

Du får ha ditt barn på fritids som längst till och med sommarlovet det år som det slutar årskurs 6.

En barnomsorgsplacering får vara vilande i 2 månader. Därefter avslutas den och du får ansöka om barnomsorg igen när du behöver det.

Kommunen kan komma att begära in ett intyg på din arbets-/studietid som styrker ditt behov av barnomsorg och barnets vistelsetid.

Under sommaren är behovet av barnomsorg betydligt lägre. Det gör att vi semesterstänger flera av våra förskolor och fritidshem under en sammanhängande 4-veckorsperiod.

Barnomsorgen byter verksamhetssystem till Edlevo

Barnomsorg och grundskola i Skara kommun har ett nytt verksamhetsystem. Edlevo heter det nya systemet och blir en ny plattform för kommunikation mellan hem, förskola, fritidshem och skola.

Från och med den 1 juli behöver du som vårdnadshavare registrera och ändra dina barns tider för placering på förskola eller fritids i det nya systemet. Det gamla systemet upphör i samband med övergången. 


Läs mer om Edlevo här

Denna sida uppdaterades