< >

Barnomsorg i Skara kommun

I Skara kommun erbjuder vi barnomsorg i form av förskolor och fritidshem.

För att få en placering i förskolan ska ditt barn ha fyllt 1 år.

Efter eventuell sammanslagning av barnomsorgen under sommaren, det år som ditt barn ska börja i förskoleklass, räknas det som skolbarn. Om du har behov av barnomsorg då ska du ansöka om en fritidshemsplacering.

Du får ha ditt barn på fritids som längst till och med sommarlovet det år som det slutar årskurs 6.

En barnomsorgsplacering får vara vilande i 2 månader. Därefter avslutas den och du får ansöka om barnomsorg igen när du behöver det.

Kommunen kan komma att begära in ett intyg på din arbets-/studietid som styrker ditt behov av barnomsorg och barnets vistelsetid.

Under sommaren är behovet av barnomsorg betydligt lägre. Det gör att vi semesterstänger flera av våra förskolor och fritidshem under en sammanhängande 4-veckorsperiod.

Sammanslagning sommaren 2022

Sommaren 2022 är sammanslagningen under veckorna 28-31. Har du behov av barnomsorg under de veckorna kan ditt barn få sin placering på en annan förskola/ett annat fritidshem än ordinarie. 


Denna sida uppdaterades