< >

Barnomsorg

I Skara kommun erbjuder vi barnomsorg i form av förskolor och fritidshem.

Ditt barn måste ha fyllt 1 år för att få börja i barnomsorgen.

Från och med höstterminen det år som ditt barn fyller tre år till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har det rätt till allmän förskola.

Allmän förskola innebär avgiftsfri, pedagogisk verksamhet i förskola, 525 timmar per läsår som fördelas på 15 timmar per vecka. 

Från och med första måndagen i augusti, det år som ditt barn ska börja i förskoleklass, räknas det som skolbarn och ska ha en fritidshemsplacering om du har behov av barnomsorg.

En barnomsorgsplacering får vara vilande 2 månader. Därefter avslutas den och du får ansöka om barnomsorg igen när du behöver det.

Kommunen kan komma att begära in ett intyg på din arbets-/studietid som styrker ditt behov av barnomsorg och barnets vistelsetid.

Denna sida uppdaterades