< >

Allmän förskola - vad menas med det?

Från och med höstterminen det år som ditt barn fyller tre år, till och med vårterminen det år som barnet fyller sex år har det rätt till allmän förskola.

Allmän förskola innebär att barnet har rätt till avgiftsfri, pedagogisk verksamhet i förskola 525 timmar per läsår. De timmarna fördelas på 15 timmar per vecka.

Barnet får vara på förskolan tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30. Den allmänna förskolan följer skolans läsår, och därför är ditt barn ledigt när det är lov.

En allmän förskoleplacering avslutas när läsåret är slut. Du måste därför göra en ny ansökan inför varje nytt läsår. Ansökan gör du på blanketten som heter "Allmän förskola - anmälan".

Vad är skillanden mellan allmän förskole - och barnomsorgsplacering?

Om du har en allmän förskoleplacering gäller inte samma regler som vid en barnomsorgsplacering.

Yngre syskon har till exempel inte förtur till placering på samma förskola som det äldre syskonet och du kan inte ändra barnets tider.

Om du skulle behöva det får du ställa barnet i kö till barnomsorg.
Vi försöker då erbjuda plats på den förskola där det har sin allmänna förskoleplacering på, men det är inget vi kan garantera.

Allmän förskola kombinerat med barnomsorg

Om ditt barn är schemalagt mellan klockan 8.30 och 11.30 på vardagar (som mest 15 timmar per vecka) betalar du ingen avgift. Om du behöver lämna barnet på andra tider eller mer än 15 timmar per vecka kommer du få betala 65 procent av ordinarie barnomsorgsavgift. 

Avdrag på barnsomsorgsavgiften gäller bara under skolterminerna. Under jul- och sommarlov betalar alla som har en barnomsorgsplacering ordinarie avgift (även om barnet är ledigt från förskolan).


Denna sida uppdaterades