< >

Barnomsorg under Coronapandemin

 • Vårdnadshavare som väljer att ha sitt barn hemma från förskolan och/eller fritidshemmet betalar ingen avgift.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för att meddela förskolan/fritidshemmet och kommunens barnomsorgsadministration under vilken period barnet kommer att vara hemma och när det kommer tillbaka igen.
 • Om du har planerad inskolning för ditt barn under perioden kan du välja att flytta fram den.

Vid permittering

Förskola

 • Barnet får vara på förskolan 15 timmar per vecka. Avgiften debiteras enligt ordinarie barnomsorgstaxa.
 • Registrerat schema gäller som underlag för avgiften. Vårdnadshavaren ansvarar för att rätt schema finns registrerat.
 • Vårdnadshavare som väljer att ha sitt barn hemma betalar ingen avgift. Placeringen räknas som vilande tills det blir aktuellt att använda den igen. Anmäl vilande placering innan den 5:e i nästkommande månad för att fakturan ska bli rätt. Kom ihåg att skriva barnets födelsenummer och namn.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för att meddela förskolan/fritidshemmet och kommunens barnomsorgsadministration under vilken period barnet kommer att vara hemma och när det kommer tillbaka igen.

Inskolning

 • Om du har planerad inskolning för ditt barn under perioden kan du välja att flytta fram den.

Deltidspermittering

 • Vid deltidspermittering gäller ordinarie barnomsorgsregler, vilket innebär att barnet får vara på förskolan utifrån vårdnadshavarens tillsynsbehov (arbetstid + resa till och från arbete). Avgiften debiteras enligt ordinarie barnomsorgstaxa.

Fritidshem

 • Barnet får inte vara på fritids. Placeringen räknas som vilande och avgiften debiteras inte.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för att meddela förskolan/fritidshemmet och kommunens barnomsorgsadministration under vilken period barnet kommer att vara hemma och när det kommer tillbaka igen.
 • Vid deltidspermittering gäller ordinarie barnomsorgsregler, vilket innebär att barnet får vara på fritids utifrån vårdnadshavarens tillsynsbehov (arbetstid + resa till och från arbete). Avgiften debiteras enligt ordinarie barnomsorgstaxa.

E-postadress till kommunens barnomsorgsadministration

Telefon 0511-320 16 (måndag-torsdag klockan 8.00-12.00)

Denna sida uppdaterades 2020-04-24

Dela: