< >

Barnomsorg under Coronapandemin

  • En placering får som längst vara outnyttjad i 2 månader. Under den tiden betalar du avgift enligt fastställd taxa. En placering som inte använts på två månader kommer att avslutas.
    Skulle det bli aktuellt med barnomsorg igen får du göra en ny ansökan.
  • Planerad inskolning för barnet under pandemin går att flytta fram. Kontakta rektor på aktuell förskola/fritidshem.

Permittering heltid

Förskola

  • Barnet får vara på förskolan 15 timmar per vecka. Avgiften debiteras enligt ordinarie barnomsorgstaxa.
  • Registrerat schema gäller som underlag för avgiften. Vårdnadshavaren ansvarar för att rätt schema finns registrerat.

Fritidshem

  • Barnet får inte vara på fritidshemmet. Placeringen ska sägas upp och du anger arbetslöshet som orsak även om du har kvar din anställning. Om du får behov av barnomsorg igen lämnar du in en ny anmälan.

Permittering deltid

Förskola och fritidshem

Ordinarie regler för barnomsorg gäller. Vårdnadshavaren har rätt till barnomsorg utifrån tillsynsbehovet (tiden för arbete/studier + resan till och från platsen för arbete/studier) 

Avgiften debiteras enligt ordinarie barnomsorgstaxa.

Kommunens administration för barnomsorg

Telefon 0511-320 16 (måndag-torsdag klockan 8.00-12.00)

Denna sida uppdaterades