< >

Förskola

I Skara finns det 13 kommunala förskolor. Nio stycken av dem finns i centrala Skara och fyra förskolor finns utanför tätorten. Det finns också två privata förskolor i centrala Skara.

Du som arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig kan söka
förskoleplats för ditt barn. Barnet ska vara minst ett år när det börjar
i förskola. 

Om en förskoleplacering

Förskolan är ett komplement till hemmet och regleras av skollagen.

Skollag (2010:800)- riksdagen.se Länk till annan webbplats.


Förskolorna öppnar tidigast klockan 6.00 och stänger senast klockan 18.30. Inom den tidsramen ska barnets vistelsetid schemaläggas. I vistelsetiden ingår arbets- och/eller studietid tillsammans med restiden till och från arbete/skola. 

Förskolorna planerar öppettid och pedagogernas arbetstid utifrån barnens registrerade scheman. För att förskolorna ska kunna garantera att de kan anpassa verksamheten efter barnens tider ska vårdnadshavarna registrera/anmäla nytt schema minst två veckor innan det ska börja gälla.

På förskolan Björkbacken finns det, i viss utsträckning, möjlighet att få barnomsorg på obekväm arbetstid under nätter, kvällar och helger.​ Den verksamheten kallar vi för "BOA" (Barnomsorg Obekväm Arbetstid).

BOA

Barnet får vara på förskolan under den tid som du arbetar eller studerar (sjukskrivning räknas som arbete). Om du är arbetslös eller föräldraledig med ett syskon får du lämna barnet tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30.

Om du har semester eller är ledig av någon annan anledning ska barnet också vara ledigt från förskolan. 

En av förskolan Björkbackens entréer

Björkbacken är en förskola med sex avdelningar. 
I "skepp 1" finns avdelningarna Bofinken, Sparven och Rödhaken. Det är avdelningarna för våra yngre barn. Här arbetar vi med tryggheten i fokus.

I "skepp 2" finns avdelningarna Tranan, Svanen och Svalan.
På Tranan är barnen som är 2-4 år och på Svanen och Svalan är barnen som är 3-5 år.

Våra lekmiljöer är anpassade efter barnens ålder, behov och intresse. Vi har en stor utegård att leka tillsammans på och vill vi gå på utflykt har vi nära till naturen.

Björkbacken är också den förskola i kommunen som har öppet på obekväma arbetstider. Den verksamheten kallar vi för BOA (Barnomsorg Obekväm Arbetstid).

Vi är också stolta över att vara Grön flagg-certifierade. Grön flagg är den svenska delen av Eco-Schools - ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering - som finns i över 50 länder.

Grön flagg (hsr.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rektor
Ann-Sofi Lebram
Telefon 0511-326 40

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Svanen
Telefon 072-160 33 88

Svalan
Telefon 072-160 33 90

Tranan
Telefon 072-160 33 89

Bofinken
Telefon 072-160 31 31

Sparven
Telefon 072-160 30 08

Rödhaken
Telefon 072-160 04 23

Besöksadress
Skolgatan 29

Förskolan Duvan med innergård

Förskolan Duvan finns i centrala Skara med närhet till både kultur, skog och övrig natur.

Vår verksamhet erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi vill att barnens vistelse hos oss ska vara rolig, inspirerande och innehållsrik, så att de kan utveckla sin nyfikenhet och lust att lära utifrån sina olika förutsättningar och behov.

Förskolan har stor tilltro till barnens förmågor. Verksamheten ska utgå från barnens perspektiv och delaktighet. Vi vill inspirera till ett lustfyllt lärande och ser vikten av ett bra bemötande och att bygga relationer. Utifrån läroplanens uppdrag planerar personalen verksamheten tillsammans med barnen.

Vår organisation utgår från barnens åldrar. Avdelning Skatten riktar sin verksamhet till de yngre barnen medan Pärlan vänder sig till de äldre.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats där föräldrarna är en viktig del i vårt arbete. Vi arbetar för att hela förskolan och varje barns utveckling och lärande är vårt gemensamma ansvar.

Kontakt

Rektor
Helena Lindqvist
Telefon 0511-322 64

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Pärlan
Telefon 0511-321 03

Skatten
Telefon 0511-329 12​

Besöksadress
Filipsdalsgatan 25

Lekplats med förskolan Fibblan som bakgrund

Förskolan Fibblan ligger i ett bostadsområde på Skaraberg med naturen alldeles utanför gården. Det ger oss bra möjligheter till att leka och vara ute i naturen.

Det finns två avdelningar på förskolan, Skogen och Ängen, som sammanlänkas av ett stort gemensamt rum. På avdelning Skogen går de yngre barnen, som är mellan ca 1-3 år och på avdelning Ängen går de barn som är mellan ca 3-6 år. Gruppindelningar och verksamhet anpassas utifrån gruppens och det enskilda barnets utvecklingsbehov och kan därför variera över tid.

Avdelningarna arbetar tillsammans för att erbjuda en trygg och utvecklande miljö. Dagarna börjar och avslutas alltid gemensamt.

Alla barn känner all personal och det skapar en trygg och lugn miljö.

Kontakt

Rektor
Emma Lönn
Telefon 0511-329 78

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Skogen
Telefon 0511-326 17

Ängen
Telefon 0511-326 19

Besöksadress
Backstugevägen 30

Lekplats med förskolan Kastanjen som bakgrund

Förskolan Kastanjen finns i Ardala, som är ett mindre samhälle, med tillhörande landsbygd, cirka sju kilometer från Skara tätort.

Kastanjen har fyra avdelningar. Körsbäret, Hallonet och Blåbäret finns på förskolan, medan avdelningen Bamse blå finns i Ardalaskolans lokaler, som ligger i nära anslutning till förskolan.

Barnen placeras på avdelningarna utifrån ålder och det aktuella behovet.

Naturen finns i nära anslutning till förskolan och under sommaren går vi gärna och badar i det utomhusbad som finns strax intill.

Verksamheten utgår från förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2010, och innehåller arbete med språk, matematik, naturvetenskap, teknik, bild , form, barns inflytande och samtal om värdegrundsfrågor.

Ett gott samarbete med vårdnadshavarna ser vi som en tillgång i verksamheten. Förskolan Kastanjen och Ardalaskolan har ett gemensamt föräldraråd och föräldraförening.

Kontakt

Tillförordnad rektor
Emma Lönn
Telefon 0511-329 78

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Bamse blå
Telefon 0511-329 79

Körsbäret
Telefon 0511-329 80

Blåbäret
Telefon 0511-329 81

Hallonet
Telefon 0511-329 90

Besöksadress
Idrottsvägen

Lekplatsen med förskolan Korallen som bakgrund

Förskolan Korallen finns i den nordvästra delen av centrala Skara med närhet till flera grönområden.

Vår verksamhet är fördelad på två byggnader och utgår från barnens åldrar. Avdelningarna Snäckan och Skutan inriktar sin verksamhet för de yngre barnen medan Flotten är för de äldre barnen.

Vår verksamhet, som utgår från läroplanen, erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Vi vill att barnens vistelse ska vara trygg, inspirerande och lärorik så att de har möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust att leka och lära utifrån sina olika förutsättningar och behov. För oss är det viktigt att atmosfären i barngruppen är varm och tillåtande och inbjuder till samspel. Vi tar barnens behov och intressen på stort allvar och uppmuntrar deras upptäckarlust.

Korallen har anammat Hélène Jenvéns tre enkla regler:

1. Alla får vara med

2. Inget barn bestämmer över något annat barn

3. Om någon säger stopp måste man sluta direkt.

Kontakt

Rektor
Helena Lindqvist
Telefon 0511-322 64

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Flotten röd
Telefon 072-160 30 74

Flotten blå
Telefon 072-160 30 74

Skutan
Telefon 072-160 30 30

Snäckan
Telefon 072-160 31 96

Besöksadress
Malmgatan 36

Förskolan Källeboda

Förskolan Källeboda ligger strax norr om Skara centrum med promenadavstånd till grönområden, museum, bibliotek och badhus.

Förskolan är uppdelad på fyra avdelningar. Avdelningarna Måsen och Humlan ligger bredvid varandra och där går de yngre barnen som är ca 1-3 år. Avdelningarna Svanen och Fjärilen ligger bredvid varandra i andra änden av huset. På avdelningen Fjärilen går de barn som är mellan ca 3-4 år och på avdelningen Svanen går 5-åringarna, som går sitt sista år på förskolan. Alla fyra avdelningarna delar utegård.

På förskolan finns en mångfald av människor, och vi vill skapa en miljö där alla känner sig hemma och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. När vi planerar vår verksamhet utgår vi från barnen och deras nyfikenhet på att lära.

Vi ser hela Källeboda som en förskola och dagen både börjar och avslutas gemensamt på en avdelning. Förskolan har en del gemensamma aktiviteter för att stärka gemenskapen och för att barn och personal från olika avdelningar ska få möjlighet att lära känna varandra. Allt för att skapa trygghet och ”vikänsla”.

Kontakt

Rektor
Emma Lönn
Telefon 0511-329 78

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Måsen
Telefon 0511-320 95

Humlan
Telefon 0511-320 98

Svanen
Telefon 0511-320 96

Fjärilen
Telefon 0511-320 99

Besöksadress
Brunsbogatan 138

Gungställning med förskolan Lindängen i bakgrunden

Lindängens förskola finns i Varnhem, mellan Skara och Skövde, cirka 13 kilometer från centrala Skara. Här har vi naturen runt hörnet och utomhusmiljön är en viktig del av vår pedagogiska verksamhet, året om.

Förskolans läroplan (Lpfö 18) är grunden till vår pedagogiska verksamhet. Vi planerar och genomför verksamheten tillsammans med barnen. Varje enskilt barns behov är i fokus för oss.

Att barn får utveckla sitt språk är viktigt och det finns alltid med oss i vårt arbete. Både i våra planerade aktiviteter och i den dagliga verksamheten.

Det finns fem avdelningar på vår förskola.
Nyckelpigan är en avdelning för de yngsta barnen mellan 1-2 år.
Humlan och Fjärilen har barn som är mellan 1-4 år.
Barn som är 4-5 år är på avdelningen Tranungen och barn som är 5-6 år är på avdelningen Tranan.

Vi är också stolta över att vara Grön flagg-certifierade. Grön flagg är den svenska delen av Eco-Schools - ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering - som finns i över 50 länder.

Grön flagg (hsr.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rektor
Håkan Green
Telefon 0511-320 90

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Tranan
Telefon 072 160 30 80

Tranungen
Telefon 072 160 38 27

Fjärilen
Telefon 072-160 30 81

Humlan
Telefon 072-160 30 82

Besöksadress
Axvallavägen

Förskolan Millans entré

Vi finns i Eggby, som ligger 14 km utanför centrala Skara. Millan är i en villa med en liten, men mycket använd, utemiljö där barnen leker utifrån sin fantasi och sina intressen. Det finns också en lekplats alldeles i närheten där barnen ofta och gärna leker.

Förskolan Millan har 2 avdelningar, Mållgan för de yngre och Alfons för de äldre barnen. Det är läroplanen (Lpfö 18) som styr vår verksamhet, tillsammans med vår egen utvecklingsplan. Vi tar hänsyn både till gruppens och det enskilda barnets behov.

Vi har ett nära samarbete med kommunens specialpedagoger. Tillsammans jobbar vi med barnhälsoplanen, för att ge alla barn rätt till utveckling utifrån sina behov. Vi vill hjälpa barnen att utveckla sin sociala skicklighet. Varje barn, pedagog och förälder ska känna glädje, vara trygg och en del i Millans verksamhet.

Att utveckla sitt språk är också viktigt. Vi arbetar med en metod som kallas ”Före Bornholmsmodellen”. Det är en språkmodell för barn i förskoleåldern, som vuxit fram ur ett forskningsprojekt från Bornholm i Danmark. Forskning visar att barn som får ägna en liten stund varje dag åt språklekar klarar läs- och skrivinlärningen bättre när de kommer till skolan.

Vårt pedagogiska arbete med barnen ska vara roligt och ge dem lust att lära. De ska känna glädje i att utvecklas och att de själva äger sitt lärande. Vi tar vara på deras intressen och idéer i undervisningen och gör dem på det viset delaktiga. Genom lek lägger barn grunden till lärande inom alla områden, vilket gör den till en viktig del av dagen. Pedagogerna är nära i leken och ger stöd till utveckling.

Vi är också en stolt "Grön Flagg-certifierad" förskola. Det innebär att barn och vuxna arbetar medvetet tillsammans för en hållbar utveckling. Källsortering är ett exempel på något som sedan länge är en naturlig del av vår vardag.

Grön Flagg (hsr.se) Länk till annan webbplats.

Millan är förskolan med den lilla enhetens flexibilitet. Naturen finns alldeles nära och den är en stor tillgång i den pedagogiska verksamheten, året om.

Kontakt

Rektor
Håkan Green
Telefon 0511-320 90

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Alfons
Telefon 072-160 31 06

Mållgan
Telefon 072-160 31 06

Besöksadress
Millomvägen 4

Förskolan Myrstacken med lekplats

Förskolan Myrstacken ligger i Mariebergsområdet i Skara.

Förskolan är indelad i åtta avdelningar varav tre stycken för barn 1-2 år, tre för barn 3-4 år och två för våra 5-åringar. Sammanlagt går det 145 barn på Myrstacken.

Avdelningarna Ekorren, Myran, Haren (1-2 år), Älgen och Björnen (3-4 år) finns i röda huset Myrstacken. Avdelningarna Kotten (3-4 år), Granugglan och Tallugglan (5 år) finns i paviljongen Myrstacken. Den ligger i direkt anslutning till röda huset Myrstacken (vid parkeringen intill Skaravallen).

Vår vision

Alla barn på vår förskola ska känna att de är kunniga och värdefulla. De ska mötas av möjligheter som ger en bra start i livet och en känsla av att

  • Jag vill
  • Jag får
  • Jag vågar
  • Jag kan

Vi erbjuder en mångkulturell miljö och välkomnar alla med glädje och respekt. En förskola där det inte är annorlunda att vara olika ger en bra start i livet.

Utbildningen i förskolan ska ge barnet en grund för att lära. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. På Myrstacken har vi organiserat oss så att barnen möts, leker och lär tillsammans. De får pröva och utveckla sina kunskaper. Barnen ska möta miljöer som utmanar dem. Att upptäcka och förundras, pröva och utforska uppmuntrar till utveckling.

Kommunikation är viktigt. På Myrstacken jobbar vi med att utveckla barnens språk i svenska. Vi använder oss av bildstöd, tecken som stöd och digitala verktyg. Skapande verksamhet är också ett sätt att uttrycka sig som vi använder i vår verksamhet.

Om du vill ta del av Myrstackens verksamhetsplan kontaktar du förskolans rektor.

Kontakt

Rektor
Sandra Rafors
Telefon 0511-326 23

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Haren
Telefon 0511-321 09

Ekorren
Telefon 0511-321 10

Myran
Telefon 0511-321 19

Björnen
Telefon 0511-321 17

Älgen
Telefon 0511-321 07

Kotten
Telefon 0511-327 35

Granugglan
Telefon 0511-327 33

Tallugglan
Telefon 0511-327 34

Besöksadress
S:t Persgatan 14

Liten rutchkana i starka färger utanför förskolan Paletten

Paletten är förskolan som finns i samma lokaler som Katedralskolan,
med ingång från cykelvägen mellan Skaraborgsgatan och Källegatan/Brunsbogatan. 

Det finns tre avdelningar på förskolan. På avdelning Gul är de yngsta barnen, på avdelning Grön är barn som är 2-3 år och på avdelning Orange är barn som är 3-6 år.

Våra lekmiljöer är anpassade efter barnens ålder, behov och intresse. Vi har två gårdar för utvecklande lek, och när vi vill gå på utflykt ligger skogen, sjön och centrum med bibliotek och museum nära.

Kontakt

Rektor
Ann-Sofie Lebram
Telefon 0511-326 40

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Gul
Telefon 072-160 03 29 

Grön
Telefon 072-160 03 38

Orange
Telefon 072-160 03 42

Besöksadress
Brunsbogatan 1

Utemiljö och förskolan Rödklövern

Förskolan Rödklövern ligger i bostadsområdet Skaraberg i Skara. Förskolan har två avdelningar. På Blåklinten går de yngre barnen som är mellan 1-3 år och på Vallmon går de äldre barnen som är mellan 3-6 år. Gruppindelningar och verksamhet anpassas utifrån gruppens och det enskilda barnets utvecklingsbehov och kan därför variera över tid.

Avdelningarna arbetar tillsammans för att erbjuda en trygg och utvecklande miljö. Dagarna börjar och avslutas alltid gemensamt. Alla barn känner all personal och det skapar en trygg och lugn miljö.

Förskolans stora och varierande gård med närhet till naturen inbjuder till utelek under alla årstider. Gården är kuperad med en naturlig backe där barnen åker pulka på vintern och vattenrutschbana på sommaren.

Kontakt

Rektor
Emma Lönn
Telefon 0511-329 78

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Blåklinten
Telefon 0511-321 14

Vallmon
Telefon 0511-321 15

Besöksadress
Skarabergsstigen 2

Förskolan Sunnanäng med utemiljö

Förskolan Sunnanäng ligger i den södra delen av centrala Skara, med närhet till flera grönområden och med gångavstånd till skolskogen, där vi upplever och lär oss om våra olika årstider i naturen tillsammans.

På vår förskola är barnens erfarenheter, behov och intressen i centrum. Hos oss lägger vi stor vikt på barnens upptäckarlust, där vi anser att utforska och experimentera är viktiga bitar för barnens inlärning. Vi har en stark tro till barnens förmågor, och visar på både deras lärande och verksamhetens utveckling, genom vårt arbete med pedagogisk dokumentation. Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Det finns tre avdelningar på Sunnanäng. Prästkragen som inreds för de allra yngsta barnen medan Blåklockan och Ängsviolens lek och lärmiljöer utformas för de lite äldre barnen, men vi arbetar för att hela förskolan, varje barns utveckling och lärande är vårt gemensamma ansvar. Därför har vi valt att arbeta med ett gemensamt tema varje läsår, där vi bygger in olika delar ur förskolans läroplan och erbjuder en verksamhet som utgår från barnens perspektiv, inflytande och delaktighet. Varje avdelning har dessutom ett instagramkonto, där det finns möjlighet att följa vårt innehåll varje vecka med fokus på barnens upplevelser.

Hos oss är ett positivt bemötande av varje individ en central del och vi arbetar kontinuerligt för att skapa hållbara relationer mellan barn, pedagoger och föräldrar, där alla ska känna sig värdefulla. Förskolan är en social och kulturell mötesplats, där även föräldrarna är en viktig del i vårt arbete. Vi vill därför erbjuda olika former av föräldrasamverkan både enskilda och gemensamma.

Kontakt

Rektor
Helena Lindqvist
Telefon 0511-322 64

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Prästkragen
Telefon 072-160 30 31

Blåklockan
Telefon 070-890 97 83

Ängsviolen
Telefon 072-160 31 11

Besöksadress
Djurgårdsvägen 12

Ingången till förskolan Ving

Förskolan Ving ligger i Axvall, mitt i natursköna Valle med hed, skog, sjö och äng runt omkring. Vi som arbetar på förskolan vill ge barnen olika upplevelser och tillfällen att lära varje dag. Det har vi möjlighet till i våra olika miljöer inom- och utomhus.

Det finns sex avdelningar på förskolan. De heter Vargen, Skalman, Lille Skutt, Bamse, Brumma och Minihopp. Utifrån hur barngrupperna ser ut i storlek och åldrar kan vi ibland ändra lite i hur vi organiserar oss. Avdelningarna har ett nära samarbete, vilket gör att vi kan ta vara på pedagogernas olika kunskaper så hela verksamheten får del av dem. Det blir extra tydligt inom områden som musik, idrott, skapande och språk.

Våra lokaler är stora och ljusa. Vi har tillgång till flera ateljéer och ett rum som är gemensamt för alla avdelningar. Vår inomhusmiljö är till för att barnen ska utmanas, utveckla sina olika förmågor och lära sig att samspela med andra.

Utomhus finns det två gårdar. En större gård för de äldre barnen med gungor, sandlådor, lekställning, cykelväg och en stor gräsyta. De yngre barnen har en mindre gård med sandlåda och material som passar deras åldrar. Utöver våra gårdar har vi en fantastisk, pedagogisk miljö i form av skogen som gränsar till gården.

Det är läroplanen (Lpfö 18) som styr vår verksamhet. Läroplanen säger att förskolan ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi arbetar alltid utifrån FN:s barnkonvention som är lag sedan 2020. Enligt barnkonventionen ska alla barn behandlas med respekt och bli lyssnade på.

Fyra grundprinciper som vi följer är därför:

  • Barns lika värde
  • Barnets bästa
  • Rätten till liv, utveckling och lek
  • Rätten att bli lyssnad till och få sin åsikt respekterad.

Vår syn på barnet är att det är kunnigt och vi vill ge förutsättningar för barnet att utvecklas och lära. Vår förskola ska vara jämställd och se varje individ. Att vi har olika kön, etnicitet, ålder, förutsättningar med mera ska inte påverka hur vi behandlar varandra.

Grön Flagg

Vårt arbete med hållbar utveckling har blivit certifierade av Grön Flagg för 24:e året i rad!

Grön Flagg och Håll Sverige rent hälsar:

Grattis till er Grön Flagg-certifiering! Vilken fin och lärorik resa där ni har arbetat med lärande för hållbar utveckling och på så sätt även de globala målen. Wow, vilken resa ni har gjort! Vad spännande att läsa om hur ni har jobbat med mat och var olika livsmedel kommer ifrån och vilket roligt initiativ att göra mjölkdrinkar på mjölkens dag! Förutom det har ni haft flera andra spännande aktiviteter med allt från att ni byggt nya bilar till att ni skapade många fina juldekorationer i återvunnet material. Vad roligt att läsa att barnen har varit med och visat intresse och inte varit rädda för att ifrågasätta och diskutera, vilket engagemang. Mycket bra jobbat både barn och pedagoger! Tack för att ni är med oss och bidrar till en mer hållbar framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Håll Sverige rent (hsr.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rektor
Håkan Green
Telefon 0511-320 90

Postadress
Barnomsorg
Södra Kyrkogatan 2
532 88 Skara

Avdelningar
Bamse
Telefon 072-160 33 92

Brumma
Telefon 072-160 30 87

Lille Skutt
Telefon 072-160 30 88

Minihopp
Telefon 072-160 38 23

Skalman
Telefon 072 985 36 78

Vargen
Telefon 072-160 30 89

Besöksadress
Hedvägen 1

Privata förskolor

Friförskolorna har egna kösystem, så om du önskar en plats på Athena eller Knattehälsan ska du anmäla det direkt till dem.

De garanterar inte någon placering inom fyra månader, vilket innebär att du måste anmäla ditt barn till kommunens barnomsorgskö också om du vill vara säker på att få det.

Denna sida uppdaterades