< >
Förskolan Millans entré

Förskolan Millan

Förskolan Millan finns i Eggby, som är ett mindre samhälle cirka 14 kilometer utanför centrala Skara.

Millan är förskolan med den lilla enhetens flexibilitet och med naturen i vår omedelbara närhet. Naturen är en stor tillgång i den pedagogiska verksamheten, året om.

Förskolans läroplan och vår egen utvecklingsplan är grunden för verksamheten där vi tar hänsyn både till gruppens och det enskilda barnets behov.

Vi arbetar målmedvetet med att utveckla barnens sociala kompetens och deras språkliga och matematiska medvetenhet. Genom lek lägger barn grunden till lärande inom alla områden vilket gör den till en viktig del av dagen. Pedagogerna är närvarande i leken och ger stöd till utveckling.

Vi är också en stolt "Grön Flagg-certifierad" förskola. Det innebär att barn och vuxna arbetar medvetet tillsammans för en hållbar utveckling. Källsortering är ett exempel på något som sedan länge är en naturlig del av vår vardag.

Grön Flagg (hsr.se)länk till annan webbplats


Denna sida uppdaterades 2020-09-22

Dela: