< >

Förskolan Ving

Förskolan Ving ligger i Axvall, mitt i natursköna Valle, med hed, skog, sjö och äng runt omkring. På förskolan arbetar cirka 20 personer och barnantalet är cirka 85 barn. Förskolan ligger inom Valleskolans område med vilka vi har ett väl utvecklat samarbete.

Förskolan Ving har fyra avdelningar. Bamse, Lille Skutt och Skalman har barn i åldrarna 1-3 år och Vargen består av 4-5-åringar.

Organisationen kan variera från tid till annan beroende på barnunderlag. Samarbetet mellan de olika avdelningarna är mycket väl utvecklat, vilket bland annat innebär att pedagogernas olika kompetenser tillvaratas och kommer hela verksamheten tillgodo. Detta särskilt inom område som musik, idrott, skapande och språk.

Förskolans inomhusmiljö består av stora, ljusa lokaler där tillgång finns till bland  annat ateljé, torg och snickarrum.

Utomhus finns förutom en bra lekgård, en fantastisk, aldrig sinande, pedagogisk miljö i form av skogen som gränsar till gården.

Sedan 2001 är förskolan miljöcertifierad med Grön Flagg.

Grön Flagg (hsr.se)länk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades 2020-04-08

Dela: