< >

Placering

När du accepterat den erbjudna platsen, gör vi en placering till ditt barn. 

På självserviceportalen ska du registrera schema, inkomst och
uppsägning med mera. Om du inte har bankID fyller du i avsedda blanketter och skickar in till oss för registrering.

Som inkomstgrundare på en barnomsorgsplacering ansvarar du för att anmäla de uppgifter i ditt hushåll, som vi behöver för att kunna hantera ditt barns placering på bästa sätt.

Skaras kommunala förskolor har blöjor till placerade barn under den tid de är på förskolan. Upphandling av blöjor görs centralt för hela kommunen, och det finns en sorts blöjor av ett märke.

Om ditt barn av medicinska skäl behöver en annan lösning, och det kan styrkas med ett intyg, kan förskolan erbjuda en annan sorts blöja av dem som finns i det upphandlade sortimentet.

De vårdnadshavare som, av andra skäl än styrkta medicinska, vill att barnet har en annan blöja än den upphandlade får själva bekosta dem och ansvara för att de finns på förskolan. 

En placering får som längst vara vilande i 2 månader. Under den tiden betalar du avgift enligt fastställd taxa. En placering som inte använts på 2 månader kommer att avslutas, och skulle det bli aktuellt med barnomsorg igen får du göra en ny ansökan.

Inkomstuppgift

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst per månad, före skatt (bruttoinkomst). Inkomstuppgift ska lämnas:

  • när barnet ska börja i barnomsorgen
  • när familjens inkomst ändras
  • när familjeförhållanden ändras
  • när barn- och utbildningskontoret begär det

Om du är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska den personens inkomst också anmälas som inkomst för beräkning av avgiften.

Om det inte finns någon anmäld inkomst på placeringen beräknas avgiften på maxinkomst, som för närvarande är 47 490 kronor per månad och familj. Om det finns en anmäld inkomst beräknas avgiften på den (även om den är gammal) tills en ändring kommer in.

Schema

För att kunna planera verksamheten och bemöta ditt barn på bästa sätt, är det viktigt att förskolan vet vilka tider du lämnar och hämtar ditt barn.

Barnets schema ska stämma med ditt tillsynsbehov. Arbets- och studietider (inklusive restid) utgör tillsynsbehovet. Sjukskrivning räknas som arbete.

Schema registrerar du via "Mina sidor" för barnomsorg och skolval eller på avsedd blankett.

Tillfälliga ändringar och semesterledigheter ska inte registreras i schemat. De ändringarna ska du bara meddela förskolan. 

Arbetslöshet

Du räknas som arbetslös när du anmält dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen, och står till arbetsmarknadens förfogande.

Om du är arbetslös får du lämna ditt barn 15 timmar per vecka, tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11. 30. Barnet får vara på förskolan även under lov.

När du får arbete igen finns det utrymme så att du direkt kan utöka tiden.

Arbetsbefrielse

Skara kommun jämställer arbetsbefrielse med arbetslöshet. Detta innebär att du får lämna ditt barn 15 timmar/vecka på samma sätt som vid arbetslöshet.

Föräldraledighet

När du är föräldraledig för ett syskon får du lämna som vanligt till tre veckor efter beräknad förlossning. Efter det får ditt barn vara 15 timmar per vecka på förskolan. Ordinarie barnomsorgstaxa gäller.

Du får lämna barnet tre timmar varje vardag mellan klockan 8.30 och 11.30.

Växelvis boende

Om du och barnets andra förälder har separerat, och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering utifrån var och ens behov av barnomsorg.

Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften, utifrån respektive hushålls inkomst före skatt per månad. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa.

Denna sida uppdaterades 2020-02-13

Dela: