< >

Platserbjudande

Vi försöker alltid tillmötesgå önskningar vid val av förskola och placeringsstart. När vi inte har möjlighet att göra det, följer vi den prioriteringsordning som barn- och utbildningsnämnden har beslutat om. 

Köregler

Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar om kommunens köregler. Först och främst gäller ködatum. Prioriteringsordningen utöver ködatum är: 

  • Barn som efter utredning bedömts vara i behov av barnomsorg enligt §6 eller §9, 2:a kapitlet, i skollagen.
  • Syskonförtur (när ett syskon har en placering så har det nyanmälda syskonet förtur till samma förskola/dagbarnvårdare).
  • Barn som har rätt till allmän förskola (3-5 år).
  • Omplacering till förstahandsval (ködatum gäller).
  • Övriga barn i kö

Barnet ska ha fyllt ett år för att få en placering.

Erbjudande

När vi har en plats att erbjuda skickar vi ett platserbjudande till dig.
Du har då möjlighet att välja något av följande:

  • Acceptera erbjudandet
  • Avböja erbjudandet
  • Acceptera erbjudandet och välja att stå kvar i kö till ert 1:a-handsval

Sökande förälder måste svara på erbjudandet för att det ska bli godkänt.
Även om du väljer att avböja erbjudandet så måste du besvara det.

Om du vill besöka den erbjudna förskolan innan du svarar på erbjudandet, kontaktar du dem och bokar en tid. Kontaktuppgifter till våra olika förskolor finns här.

Acceptera erbjudandet

Accepterar du erbjudandet placerar vi barnet på den erbjudna förskolan och skickar ett placeringsmeddelande till dig. Barnet tas bort ur kön och förskolan kontaktar dig för att bestämma tid för inskolning.

Avböja erbjudandet

Avböjer du erbjudandet kommer barnet tas bort ur kön. Du kan anmäla barnet till kön igen, och får då ett nytt ködatum.

Acceptera erbjudandet och stå kvar i kön till 1:a-handsvalet

Accepterar du erbjudandet men väljer att stå kvar i omflyttningskö till ditt 1:a-handsval, kommer vi att placera barnet på den erbjudna förskolan och skicka ett placeringsmeddelande till dig. Förskolan kommer kontakta dig för att bestämma tid för inskolning.

Barnet finns kvar i omflyttningskön och när vi har möjlighet att erbjuda en plats på ditt 1:a-handsval kommer du få erbjudande om det.

Omplacering

När du får hem erbjudande om omplacering till annan förskola har du bara möjlighet att acceptera eller att avböja, i övrigt gäller samma regler som ovan.

Läs mer om omplacering

Denna sida uppdaterades