< >

Uppsägning/Omplacering

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och den ska göras skriftligt via kommunens självserviceportal eller på avsedd blankett. Det räcker inte att du meddelar förskolan att ditt barn ska sluta.

Den dag vi får in din uppsägning räknas som uppsägningsdag. Från och med den dagen kommer barnomsorgsavgiften att faktureras ytterligare två månader. Sista närvarodag kan vara mitt i en pågående månad.

När du sagt upp placeringen kan barnet tidigast få en ny placering efter fyra månader från barnets sista placeringsdag.

Omplacering

Om ditt barn har placering på en förskola i kommunen som du av någon anledning vill eller behöver byta, gör du en ny anmälan till barnomsorgskön. 

Du anmäler om byte via kommunens självserviceportal eller på avsedd blankett. Sista dag att ansöka om omplacering är 31 oktober för start i januari och 30 april för start i augusti.

Även om du ansöker innan sista ansökningsdag kan vi inte lova att du får plats. Vid omplacering finns det ingen garantitid utan vi kommer att erbjuda placering när det finns plats på förskolan. 

När du får erbjudandet kan du välja att acceptera eller att avböja.
Om du väljer att avböja kommer din plats i kön att raderas.
Skulle du vilja stå kvar i kön för en placering längre fram måste du göra en ny anmälan och får i och med det ett nytt ködatum.

Läs mer om våra köregler

Denna sida uppdaterades