< >

Vanliga frågor om förskolan

Det finns flera olika lagar och regler som styr verksamheten i barnomsorgen, och det kan vara svårt att komma ihåg och förstå hur allt fungerar.

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får.

Jag har en 4-åring som är på förskolan 15 timmar. Varför har jag fått en faktura?
Under jul- och sommarlov har man inte rätt till "avgiftsfri allmän förskola" utan betalar ordinarie avgift. Det innebär att du får en faktura i januari, juni, juli, augusti och december. Fakturorna kommer att ha olika belopp eftersom avgiften avser olika antal dagar varje månad.

Jag är sjukskriven. Hur många timmar får jag lämna barnet på förskolan?
Sjukskrivning räknas som arbete och du får lämna barnet det antal timmar sjukskrivningen avser.

Vi har haft semester ocn mitt barn har inte varit på förskolan. Måste jag betala full avgift?
Ja. Avgiften ska betalas 12 månader om året. Du betalar för att barnet har en placering och inte för det antal timmar som barnet lämnas.

Jag ska ha semester några dagar. Får jag lämna mitt barn på förskolan? Nej. När man är ledig från arbete eller studier ska barnet också vara ledigt.

Jag kommer att bli arbetslös. Får mitt barn vara kvar på förskolan?
Ja. Du får lämna ditt barn 15 timmar per vecka när du är arbetslös. När du får arbete igen kan du lämna fler timmar direkt.

Jag är arbetslös. Varför betalar jag samma avgift?
I Skara kommun betalar man för barnets placering och inte för det antal timmar man lämnar barnet. Tänk på att ändra din inkomst när du blir arbetslös. Har du en lägre inkomst så blir också avgiften lägre.

Jag ska vara föräldraledig med ett yngre syskon. Får mitt äldre barn vara på förskolan?
Ja. Du får lämna ditt barn 15 timmar per vecka när du är föräldraledig med ett yngre barn.

Vi väntar barn. Hur länge får mitt äldre barn ha kvar sina vanliga tider på förskolan?
Barnet får gå sina vanliga tider till tre veckor efter beräknad nedkomst.

Jag är hemma med graviditetspenning. Vilka tider får jag lämna mitt barn på förskolan?
Graviditetspenning räknas som sjukskrivning och ditt barn får vara sina vanliga tider.

Barnets andra vårdnadshavare och jag ska separera. Hur gör vi med förskoleplaceringen?
Kontakta vår barnomsorgsadministration och anmäl förändringen. 

Kan vi lämna barnet på morgonen trots att ​en av oss inte börjar arbeta förrän på eftermiddagen?
Grunden för all barnomsorg är att man bara får lämna sitt barn under tiden man arbetar/studerar + restid. Om föräldrarnas arbetstider, eller något annat gör att barnet behöver mer tid på förskolan kan rektor besluta om "särskilt skäl för placering".

Denna sida uppdaterades