< >

Familjedaghem

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg och erbjuds som alternativ till förskola eller fritidshem.

I Skara kommun finns det för närvarande en dagbarnvårdare, som i sitt hem arbetar med barn i åldrarna 1-13 år. Det som kännetecknar familjedaghemmet är hemmiljön och den lilla gruppen.

Dagbarnvårdaren i Skara heter Snezana Ellvig och bor i Varnhem.
Snezana har ett nära samarbete med förskolan Lindängen, vilket gör att det blir en naturlig plats för barnen att vara på när hon är ledig.

I nuläget har Snezana inte möjlighet att ta emot fler barn, och eftersom det redan finns barn som står i kö till henne har vi valt att stänga alternativet dagbarnvårdare för tillfället. 

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen. Förskolans läroplan (Lpfö 98) är vägledande för barn i familjedaghem som inte börjat skolan. Skolverket har utfärdat allmänna råd för pedagogisk omsorg.

Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorglänk till annan webbplats

Denna sida uppdaterades

Dela: