< >

Kompetensutvecklingsdagar - stängd barnomsorg

Barnomsorgen stänger för planering och kompetensutveckling fyra dagar varje läsår, och innehållet under dessa planeringsdagar ska vara kopplat till pågående utvecklingsinsatser.

Utvecklingsinsatserna återrapporteras till Barn- och utbildningsnämnden i samband med kvalitetsredovisningen varje år.

Läsåret 2020/2021

Hösten 2020

Våren 2021

Alla kommunala förskolor
och fritidshem

14 augusti


26 oktober

8 januari


14 juni


Läsåret 2021/2022

Hösten 2021

Våren 2022

Alla kommunala förskolor
och fritidshem

16 augusti

 

 

14 mars


13 juni


Denna sida uppdaterades

Dela: