< >

Kompetensutvecklingsdagar - stängd barnomsorg

Barnomsorgen stänger för planering och kompetensutveckling fyra dagar varje läsår, och innehållet under dessa planeringsdagar ska vara kopplat till pågående utvecklingsinsatser.

Utvecklingsinsatserna återrapporteras till Barn- och utbildningsnämnden i samband med kvalitetsredovisningen varje år.

Läsåret 2022/2023

Hösten 2022

Våren 2023

Alla kommunala förskolor
och fritidshem

19 augusti


28 november

9 januari


11 maj


Läsåret 2023/2024

Hösten 2023

Våren 2024

Alla kommunala förskolor

och fritidshem

18 augusti


30 oktober

8 januari


14 juni


Denna sida uppdaterades