< >

Information och e-tjänster för vårdnadshavare och/eller elever

När du eller ditt barn har en placering i någon av våra verksamheter är det mycket information som du ska lämna till oss. Vi behöver den för att kunna bemöta er på rätt sätt. 

Här finns samlad information om, och e-tjänster till, de uppgifter som våra verksamheter behöver få från dig.

Lämna uppgifterna vid ny placering och/eller inför varje terminsstart och uppdatera din registrerade information när något ändras.

Du ansvarar för att vi har rätt uppgifter registrerade om ditt barn/dig.

Självservice för barnomsorg och skolval Länk till annan webbplats.
Här loggar du in med BankID och registrerar dina kontaktuppgifter, din inkomst (för barnomsorgsavgiften) och ditt barns schema. Du kan också registrera uppsägning av placeringen och ansöka om ny barnomsorgsplacering om/när det blir aktuellt.

Allergier/Specialkost Länk till annan webbplats.
Eftersom många växer ifrån sin allergi och behovet av specialkost kan förändras över tid kan du behöva förnya din anmälan med jämna mellanrum.

Självservice för barnomsorg och skolval Länk till annan webbplats.
Här loggar du in med BankId för att kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter så de är aktuella. Du kan också registrera uppsägning av skolplaceringen och ansöka om skolbyte om/när det blir aktuellt.

Allergier/Specialkost Länk till annan webbplats.
Om ditt barn har behov av anpassad kost ska du anmäla det till oss. Eftersom många växer ifrån sin allergi och behovet av specialkost kan förändras över tid kan du behöva förnya din anmälan med jämna mellanrum.

Frånvaroanmälan och ledighetsansökan - Skola24 Länk till annan webbplats.
Du kan anmäla frånvaro via hemsida, mobil-app eller telefon.
Ledighet kan du i nuläget bara anmäla via hemsidan.
Du loggar in med BankId. Har du inte BankId kontaktar du din skoladministratör för annan inloggning.

Skolskjuts Länk till annan webbplats.
Beroende på vilket upptagningsområde du bor i finns skolskjuts till Ardalaskolan, Gällkvistskolan, Valleskolan, Varnhemsskolan och Viktoriaskolan.

Dexter Länk till annan webbplats.
Här finns klasslistor och betygsinformation. Du behöver användarnamn och lösenord som du ansöker om genom att välja verksamhet "Grundskola" i rullisten under "Allmän information".

It´s learning Länk till annan webbplats.
Lärplattform som skolorna använder för att kommunicera med vårdnadshavare. Du behöver användarnamn och lösenord för att logga in i app eller via hemsidan. Administratör på aktuell skola kan skicka inloggningsuppgifter till dig.

Kontrakt för lån av dator eller surfplatta Länk till annan webbplats.
Gå igenom kontraktets innehåll med ditt barn. Genom att underteckna kontraktet är du ansvarig för att ditt barn följer kontraktet och är medveten om att skolan har rätt att ta tillbaka utrustningen om kontraktet inte följs. 

Elevhälsans medicinska insats arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt. Tillsammans med pedagogerna ansvarar skolsköterskan för ditt barns hälsa och välbefinnande inom ramen för utbildningen.

Information om elevhälsans medicinska insats Pdf, 29.3 kB.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att berörd skolpersonal får de uppgifter om ditt barns hälsa som du anser har betydelse för barnets skolgång.

Kom ihåg att skicka in alla blanketter i tid och att avboka möten som du inte kan komma på. Om du behöver tolk vid möten och telefonsamtal kontaktar du skolsköterskan.

Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar.

barn.utbildning@edu.skara.se 

I Skara är alla skolor nötfria (både på plats i skolan och vid utflykter där eleven har med egen matsäck.

Egenvård Pdf, 327.4 kB.
Om du har ett barn som kräver medicinering i skolan ska du fylla i en egenvårdsblankett och lämna till skolans administratör. Det behöver du göra inför varje läsårsstart eller vid förändring.

Gardasil vaccination
Vårdnadshavare som tackat nej till vaccination och sedan ångrar sig ansvarar själva för att kontakta skolsköterska för vaccination i efterhand (gäller endast flickor).

Välj ditt barns årskurs nedan. Där finns mer information om vad som gäller för just den årskursen (bokning hälsosamtal, medgivande vaccinationer med mera).

Hälsouppgiftsblankett Pdf, 214.1 kB.
Fyll i vid skolstart och lämna in senast 31 augusti.

Boka hälsosamtal
Boka en tid på ditt barns respektive skola.

I början av höstterminen kommer skolsköterskan till klassen och pratar om hygien och toalettvanor. Syn och hörsel kommer också att kontrolleras (vårdnadshavare behöver inte vara med).

Du behöver inte fylla i och signera några dokument i årskurs 1. Inte heller några moment hos skolsköterskan utifrån basbehovet. Eventuella om-kontroller har du som vårdnadshavare blivit informerad om tidigare.

Vaccinationsmedgivande mässling, påssjuka och röda hund Pdf, 109.4 kB.
Fyll i vid skolstart och lämna till skolsköterska senast 31 augusti.
Om eleven har två vårdnadshavare måste båda signera blanketten för att skolsköterskan ska kunna ge vaccinationen.

Meddela skolsköterska inför vaccinationen om det tidigare uppstått besvär för eleven i samband med vaccination (till exempel yrsel, svimning, obehag med att se blod med mera).

Vaccinationen görs under höstterminen och skolsköterskan kommer meddela vårdnadshavare tiden. Vid denna vaccination anser vi att en vårdnadshavare behöver vara med.

Vaccinationsprogrammet för barn - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Hälsosamtal
Ett mindre hälsosamtal under höstterminen då längd och vikt kontrolleras. Eleven får också svara på några frågor om hur hen trivs på skolan.

Du behöver inte fylla i och signera några dokument i årskurs 3. Inte heller några moment hos skolsköterskan utifrån basbehovet. Eventuella om-kontroller har du som vårdnadshavare blivit informerad om tidigare.

Hälsouppgiftsblankett Pdf, 217.3 kB.
Fyll i vid skolstart och lämna in senast 31 augusti.

Hälsosamtal
Under vårterminen då längd, vikt och rygg kontrolleras. Eleven får också svara på frågor om skola, fritid, livsstilsvanor och mående.

Vaccinationsmedgivande Gardasil 9 Pdf, 151.9 kB.
Fyll i vid skolstart och lämna till skolsköterska senast 31 augusti.
Om eleven har två vårdnadshavare måste båda signera blanketten för att skolsköterskan ska kunna ge vaccinationen.

Meddela skolsköterska inför vaccinationen om det tidigare uppstått besvär för eleven i samband med vaccination (till exempel yrsel, svimning, obehag med att se blod med mera).

Vaccination dos 1 ges under höstterminen och dos 2 ges under vårterminen. Skolsköterskan kommer meddela vårdnadshavare tiden. Om eleven vill ha med dig som är vårdnadshavare vid vaccinationen kontaktar du skolsköterskan och bokar in en egen tid för vaccination

Bra att veta om HPV - folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Sjukdomsinformation om HPV-infektion - folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Skolsköterskan (ibland tillsammans med skolkurator) kommer till klassen och pratar om vad som händer i kroppen, fysiskt och känslomässigt, när man kommer in i puberteten.

Hälsosamtal
Ett mindre hälsosamtal då längd och vikt kontrolleras. 

Hälsouppgiftsblankett Pdf, 164.8 kB.
Fyll i vid skolstart och lämna in senast 31 augusti.

Hälsosamtal
Löpande under skolåret då längd, vikt, rygg och hörsel kontrolleras. Eleven får också svara på frågor om skola, fritid, livsstilsvanor och mående.

Vaccinationsmedgivande stelkramp difteri och kikhosta Pdf, 137.6 kB.
Fyll i vid skolstart och lämna till skolsköterska senast 31 augusti.
Om eleven har två vårdnadshavare måste båda signera blanketten för att skolsköterskan ska kunna ge vaccinationen.

Meddela skolsköterska inför vaccinationen om det tidigare uppstått besvär för eleven i samband med vaccination (till exempel yrsel, svimning, obehag med att se blod med mera).

Vaccinationen ges under vårterminen. Skolsköterskan kommer meddela vårdnadshavare tiden. Om eleven vill ha med dig som är vårdnadshavare vid vaccinationen kontaktar du skolsköterskan och bokar in en egen tid för vaccination.

Vaccinationsprogrammet för barn - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Hälsosamtal
Ett mindre hälsosamtal då längd och vikt kontrolleras. 

Hälsouppgiftsblankett nyinflyttad Pdf, 113.2 kB.
Fyll i snarast möjligt och lämna till skolsköterska.

Medgivande om att skolhälsojournal får hämtas in från tidigare skola. Fyll i snarast möjligt och lämna till skolsköterska.

Elev Ardalaskolan Pdf, 25.6 kB.
Elev Gällkvistskolan Pdf, 25.6 kB.
Elev Källeskolan Pdf, 25.6 kB.
Elev Mariebergsskolan Pdf, 25.6 kB.
Elev Valleskolan Pdf, 25 kB.
Elev Varnhemsskolan Pdf, 25.7 kB.
Elev Viktoriaskolan Pdf, 25.6 kB.
Elev Katedralskolan Pdf, 25.7 kB.

Om eleven har två vårdnadshavare måste båda signera blanketterna.

Hälsouppgiftsblankett nyanländ Pdf, 40.9 kB.
Fyll i snarast möjligt och lämna till skolsköterska.

Medgivande om rekvisition av journal från hälsoundersökning Pdf, 110.5 kB.
Om ert barn har gjort ett första hälsobesök på en vårdcentral i annan kommun behöver vi ert medgivande att hämta in uppgifter från det hälsobesöket.

Om ni har vaccinationskort på tidigare vaccinationer som ert barn har fått ska ni lämna in det till skolsköterskan så vi kan kopiera det och scanna in det i barnets journal.

Innan du skriver på avtalet för ditt barns lånedator bör du läsa villkoren och försäkringsinformationen.

Försäkringsinformation för lånedator Pdf, 299.2 kB.

Denna sida uppdaterades