< >

Teknik & Programmering

Teknikundervisningen på Stureplan sätter eleven i centrum.

I en processinriktad undervisning är eleverna sin egen motor och driver sitt lärande framåt under god handledning. Eleverna handleds av olika aktörer vilket skapar en större relevans och förståelse för kunskapens användningsområde.

Alla elever från årskurs 4 till 9 har schemalagd teknikundervisning på Stureplan. Årskurs 4 och 5 har grundläggande teknik- och mekanik där de arbetar med legomodeller. 
Programmering är en stor del av teknikundervisningen och från årskurs 6 börjar eleverna att programmera EV3-robotar.

Eleverna får utveckla sina kunskaper och förmågor när det gäller att lösa problem, designa modeller, koda och utvärdera olika lösningar. Programmering skapar förståelse för den digitala världen och eleverna tar kommando över datorn. Enligt Skolverket blir programmering en del av ämnena teknik och matematik vid revideringen av Lgr11 (läroplanen).

Programmering finns också som valbar inriktning för elever i årskurs 7 till 9, inom områdena dataspelsutveckling, elektroniskt musikskapande och robotprogrammering.

Hur börjar framtiden? Det är en aktuell fråga för oss alla.
Något som vi redan nu vet om framtiden är att den kommer att behöva många skickliga programmerare.

Stureplan - Ungdomens hus

Denna sida uppdaterades