< >

Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Skolskjuts innebär normalt inte en transport från dörr till dörr. Samtliga elever som har skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats. Lämplig uppsamlingsplats ska så långt det är möjligt placeras så att flera elever kan hämtas på samma plats.

På gymnasiet får elever som har mer än sex kilometer mellan bostad och utbildningsställe ett så kallat skolkort (busskort). Med skolkortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafiks färdmedel till och från skolan.

Skolskjutsregler - Skara kommun Pdf, 124 kB.

 

Tidtabell Ardalaskolan

Tidtabell Gällkvistskolan

Tidtabell Valleskolan

Tidtabell Varnhemskolan

Tidtabell Viktoriaskolan

Frågor?

Kontakta trafikplanerare vid eventuella frågor eller funderingar. 

Denna sida uppdaterades