< >
Rektor Joakim Smedberg

Skolledning

Jag heter Joakim Smedberg och jag är ansvarig för Ardalaenheten.

Enheten består av: förskola, grundskola och fritidshem.

Här finns totalt ca 280 barn och pedagogerna arbetar varje dag med att möta dessa barns nyfikenhet och glädje att lära nytt.

På vår enhet vill vi att alla barn och medarbetare ska känna sig delaktiga och drivande i sin egen utveckling. Alla ska känna att de har möjligheter att prova på saker som får dem att växa som människor.

Med många års erfarenhet som speciallärare/pedagog drivs jag av den självklara tanken om allas lika värde och rätt att få vara den en är. Detta förutsätter ett respektfull bemötande och en trygg miljö.

Denna sida uppdaterades

Dela: