< >

Skolledning

Rektor Elisabeth Oldin

Jag heter Elisabeth Oldin och är, rektor på Källeskolan.

På Källeskolan möts jag varje dag av både personal och elever som är positiva och vill lära sig nya saker tillsammans med andra. Min vilja och ambition är att alla på skolan ska känna att det är häftigt med kunskap och att utveckling och utmaningar är både spännande och roligt.

Jag önskar att alla ska våga testa nya tankar och idéer och inte vara rädda för att stöta på problem eller att misslyckas. Varje gång man möter ett hinder, eller om det inte blir som man har tänkt sig, så blir det ett lärande som man har med sig in i nya utmaningar.

En förutsättning för den känslan och inställningen är att vi hela tiden arbetar med att bygga relationer. Goda relationer mellan elever, i personalgruppen, mellan elever och personal och mellan skola och hem, är för mig utgångspunkten för trygghet och studiero, och för att kunna nå god måluppfyllelse på alla nivåer och inom alla områden. Både när det gäller kunskaper, socialt samspel och välmående.

För mig är det viktigt att ha höga förväntningar på både elever och personal. Höga förväntningar visar att vi tror på varandras förmågor, och att alla kan lyckas med att nå sina mål med rätt inställning och med rätt stöttning.

Jag vill också vara tydlig med att vi i skolan har förväntningar på vårdnadshavare också, och att de kan ha förväntningar på oss. Vi är alla viktiga för barnen, och ett gott samarbete mellan skola och hem är avgörande för hur det går för barnen i skolan och i deras framtida utveckling och lärande.

Denna sida uppdaterades